Eerste confrontatie Monsanto met milieubeweging

Lelystad, Nederland — Actievoerders van Greenpeace Nederland zaaien vanmorgen een biologisch bloemenmengsel op een proefveld met gentechmaïs van Monsanto in Lelystad. De actievoerders maken de proef onmogelijk doordat de bloemen sneller groeien dan de gentechmaïsplanten. Zo wordt de verspreiding van gentechstuifmeel voorkomen. Bij de actie worden twee confetti-kanonnen ingezet. Greenpeace is tegen deze proeven vanwege de onvoorspelbare effecten van gentechgewassen voor mens en milieu. Genetische eigenschappen gaan zwerven door de natuur en zijn onbeheersbaar. Greenpeace wil dat de landbouw vrij blijft van gentechgewassen.

“Monsanto provoceert met deze proeven om te peilen of er in Nederland nog maatschappelijke weerstand is tegen gentech”, zegt Herman van Bekkem, campagneleider gentech bij Greenpeace Nederland. “Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid dit Amerikaanse bedrijf hier laat experimenteren met zijn gevaarlijke gewassen. Producten van Monsanto hebben een lange geschiedenis van schade voor mens en milieu.”

Terwijl in Europa de kritiek op gentech groeit, wordt in Nederland het aantal experimenten uitgebreid [1]. Greenpeace vindt dit onaanvaardbaar. De Europese Milieuraad  besloot gisteren dat de toelatingsprocedure voor gentechgewassen moet worden verzwaard en echt onafhankelijk moet  worden om de gevaren voor mens en milieu beter in te kunnen schatten. Recent concludeerde de COGEM (Nederlandse wetenschappelijke commissie voor gentech) dat deze gewassen niet passen bij het Nederlandse landbouwsysteem [2].

De gentechmaïs NK603 van Monsanto is zo gemanipuleerd dat deze bestendig is tegen Roundup, landbouwgif van Monsanto zelf. Uit tal van voorbeelden blijkt dat deze gentechgewassen zijn bedoeld voor schadelijke grootschalige monoculturen. Deze leiden tot méér gebruik van landbouwgif, uitputting van landbouwgrond en ontbossing. Gentech vormt hierdoor ook een bedreiging voor de bestaanswijze van kleine boerengemeenschappen in ontwikkelingslanden. Het gif is schadelijk voor biodiversiteit.

Greenpeace wil dat de Nederlandse overheid kiest voor duurzame landbouw en de poorten sluit voor gentechgewassen. Daarmee kan de keuzevrijheid van consumenten, boeren en bijenhouders voor gentechvrije producten gewaarborgd blijven [3].