Philips verandert beleid na een volhardende campagne van Greenpeace

Amsterdam, Nederland — Greenpeace is blij met de aankondiging die Philips vandaag doet om financiële verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen afgedankte apparaten. De elektronicagigant ondersteunt – net als zoals Sony, Nokia en andere bedrijven – dat producenten gestimuleerd moeten worden schoner te produceren: zij moeten zelf betalen voor inzameling en recycling van hun eigen apparaten. Het bedrijf wil af van de verwijderingsbijdrage die door de consument betaald wordt. Met die bestaande regeling van de verwijderingsbijdrage worden producenten niet gestimuleerd om groenere apparaten te maken.

“Philips levert met deze stap een grote bijdrage aan het oplossen van de problemen veroorzaakt door giftig elektronica-afval”, zegt Kim Schoppink, campagneleider groene elektronica van Greenpeace. “De multinational laat hiermee zien echt werk te maken van duurzaamheid en nestelt zich in de top van groene producenten in de elektronica-industrie.”

Al in 2007 vroeg Greenpeace aan Philips om te stoppen met de actieve lobby tegen de individuele financiële verantwoordelijkheid van elektronicaproducenten. Zij horen immers zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het tegengaan van hun vervuilende producten. Na verschillende acties van Greenpeace in Nederland, India, Denemarken, Rusland, Italië en Duitsland en 33.000 e-mails wereldwijd, besloot Philips om aan deze oproep gehoor te geven.

Het nemen van deze verantwoordelijkheid is cruciaal voor een groenere ontwikkeling van de elektronica-industrie. Producenten die betalen voor de inzameling en recycling van hun eigen afgedankte apparaten, worden gestimuleerd om schonere apparaten te maken, die beter te recyclen zijn omdat dit de kosten zal verlagen. Het is daarmee niet alleen goed voor het milieu, maar het betekent ook een belangrijke kostenbesparing.

Als de individuele verantwoordelijkheid in de praktijk wordt ingevoerd. blijven inzamelpunten hetzelfde: mensen kunnen afgedankte apparaten inleveren bij de gemeente of bij de winkel. Het verschil ontstaat dus ná inzameling. Nu worden de apparaten na inzameling op één hoop gegooid waarbij alle producenten een deel van de kosten betalen. Als de producenten individueel verantwoordelijk zijn betaalt elke producent voor zijn eigen apparaten.

Dit nieuwe beleid van Philips zal op termijn helpen om de export van elektronica-afval naar ontwikkelingslanden te verminderen. De fundamentele oorzaak van deze export is namelijk het ontwerp van de apparaten, ze bevatten veel gif en weinig waardevolle materialen en zijn daardoor moeilijk te recyclen. Om kosten te besparen worden ze geëxporteerd naar landen waar de milieuvoorschriften veel minder streng zijn. De individuele financiële verantwoordelijkheid voor producenten, die Philips nu accepteert, stimuleert producenten om schoner te produceren. Wanneer elektronica schoner wordt en zodoende gemakkelijker te recyclen is, dan zal er geen stimulans meer zijn om ze te dumpen in ontwikkelingslanden.

Op het gebied van wereldwijde inzameling heeft Philips eveneens vooruitgang geboekt. De multinational is gestart met een inzamel- en verwerkingssysteem voor afgedankte Philips apparaten in India, Brazilië en Argentinië. Ook zegt het bedrijf toe dat het uiteindelijk de bedoeling is dat Philips zijn apparaten inzamelt in alle landen waar deze verkocht worden.

Met deze nieuwe stap komt het inzamel- en recyclebeleid van Philips eindelijk dichterbij zijn inspanningen tegen klimaatverandering. Hier deed Philips het al langer goed: het bedrijf vindt dat er in december 2009 in Kopenhagen strenge internationale klimaatafspraken gemaakt moeten worden en wil in 2012 zelf 25 procent minder CO2 uitstoten.

Greenpeace voert al een aantal jaren campagne voor een groenere elektronica-industrie. Elektronicaproducenten moeten financiële verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen afgedankte apparaten. Ze dienen ervoor te zorgen dat deze wereldwijd ingezameld en goed verwerkt worden. Ook wil Greenpeace dat de producenten giftige stoffen uitbannen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Philips is met deze stap op de goede weg.