Trafigura misleidt het publiek

Amsterdam, Nederland — De Reclame Code Commissie oordeelt dat het internationale oliebedrijf Trafigura het Nederlandse publiek heeft misleid. Dit gebeurde afgelopen najaar, 30 september, in grote advertenties in de dagbladen. Trafigura stelde daarin onder meer dat zij het beste voor heeft met de West-Afrikaanse regio, in reactie op eerdere berichtgeving over de dumping van giftig afval. Greenpeace diende dit voorjaar een klacht in bij de RCC. De RCC heeft de klacht van Greenpeace deels toegewezen en heeft Trafigura bij uitspraak van 3 juni 2010 aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Marietta Harjono (Greenpeace): ”We zijn heel blij dat de RCC nu heeft bevestigd dat Trafigura het publiek misleidt als zij zegt dat ze het beste voor heeft met de West-Afrikaanse regio. Dat is precies waar het om draait . Het is bijzonder dat Trafigura blijft volhouden dat haar niets valt te verwijten.”

De RCC vindt dat Trafigura het publiek heeft
misleid door te adverteren met de stelling dat ”Trafigura altijd streeft naar
een goede invulling van haar economische en maatschappelijke betrokkenheid bij
de West-Afrikaanse regio”. Greenpeace heeft die stelling van Trafigura volgens
de RCC gemotiveerd bestreden, door te wijzen op verschillende handelingen van
Trafigura rond de Probo Koala affaire. Voorbeelden van deze handelingen die
Greenpeace aan de Reclame Code Commissie had gepresenteerd zijn:

– Hoewel het afval in Europa correct kon worden verwerkt, liet Trafigura dit om
winstreden in Afrika gebeuren en overtrad daarmee EU regelgeving
– Trafigura nam bewust het risico van schade aan mens en milieu door in
Amsterdam en verschillende Afrikaanse landen de ware aard van het afval te
verzwijgen en van het afval af proberen te komen zonder daarbij de nodige
voorzorgsmaatregelen te treffen
– Trafigura heeft het afval afgegeven aan het Ivoriaanse bedrijfje Tommy zonder
zorgvuldig te controleren of dit net opgerichte bedrijfje wel in staat zou zijn
het afval correct te verwerken. Trafigura legt alle schuld neer bij Tommy, wier
eigenaar nu een gevangenisstraf uitzit van 20 jaar.

Trafigura stelt dat haar in de Probo Koala affaire niets kan worden verweten.
Zij is in de RCC procedure niet ingegaan op de aan haar verweten handelingen.
Volgens Trafigura zou dat haar niet vrijstaan omdat er in Nederland tegen haar
een strafzaak loopt over het Probo Koala incident. Harjono: “Wij hebben er op
gewezen dat de Nederlandse regels Trafigura niet verbieden lopende de strafzaak
in te gaan op de beschuldigingen aan haar adres. Het was bovendien Trafigura
zelf dat besloot deze advertentie te plaatsen in de wetenschap dat er een
strafzaak tegen haar liep. Het is dan wat vreemd dat zij zich nu opeens
daarachter verschuilt. Als zij echt niets kon zeggen over de kwestie dan had
zij de advertentie niet moeten plaatsen en niet hoog moeten opgeven over de rol
van Trafigura in Afrika.”

Partijen kunnen binnen twee weken hoger beroep aantekenen tegen
de uitspraak.