‘Minister laat kans grootschalig pesticidegebruik aan banden te leggen onbenut’

In reactie op de lancering van de Nationale Bijenstrategie – Bed & Breakfast for Bees, gesteund door uiteenlopende partijen als LTO, boerencoöperaties, imkerorganisaties, Natuur & Milieu, De Vlinderstichting, Natuurmonumenten, waterschappen, provincies, Staatsbosbeheer, Bayer, BASF, Syngenta en kennisinstellingen zoals Naturalis, Stichting EIS en Wageningen UR, stelt Greenpeace het volgende:

Het is goed dat er een nationaal actieplan ligt om de alarmerende bijensterfte terug te dringen want het is vijf voor twaalf voor bijen en tevens andere insecten zoals hommels, vlinders en waterinsecten. Het plan mist echter een cruciaal stuk van de puzzel om dit probleem aan te pakken.

Greenpeace vindt het zeer opmerkelijk dat het terugdringen van de voor bijen zo schadelijke neonicotinoïden (of neonics) door de Nederlandse landbouwsector niet concreet wordt benoemd in deze strategie. Dit, terwijl het plan wel specifiek een verbod op verkoop aan en gebruik van pesticiden door particulieren nastreeft (initiatiefnemer: de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren). Zo wordt de landbouwsector, die jaarlijks duizenden kilogrammen neonicotinoïde (of neonics) over de velden uitstort, in het plan – mede opgesteld door drie van de meest notoire producenten van landbouwgif – aanzienlijk buiten schot gelaten.

Greenpeace pleit al jaren voor een verbod op neonicotinoïden en betreurt het dan ook dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze kans om grootschalig pesticidegebruik in de sector aan banden te leggen, niet heeft benut. En zo blijft de minister het oplossen van dit urgente probleem voor zich uitschuiven.