‘Roundup readygewassen in Europa; slecht nieuws voor boeren’ is de Nederlandse samenvatting van het rapport ‘Glyphosate tolerant crops in the EU – A fore­cast of impacts on herbicide use’ van Charles Benbrook.

Deze unieke studie voorspelt hoe het glyfosaatgebruik in de EU binnen 14 jaar (2012-2025) zal veranderen. Benbrook baseert die voor­spelling op de Amerikaanse ervaringen met dit onkruidbestrijdingsmiddel. Voor elk onderzocht gewas gaat hij uit van drie mogelijke scenario’s: allen laten desastreuze gevolgen zien voor de landbouw in Europa. Bij het rapport behoort ook een indringende video “Growing Doubt’ met ervaringsverhalen van Boeren in de US en Argentinië:

Roundup readygewassen in Europa: slecht nieuws voor boeren