Het Greenpeace-rapport ‘Duurzame aquacultuur: dé uitdaging voor de kweekindustrie’ benadrukt de noodzaak voor de kweekindustrie om van de vele destructieve praktijken naar een duurzame kweekindustrie over te gaan. Het rapport presenteert de grootste milieuproblemen die momenteel spelen in de kweekvisindustrie. Een recente schatting toont aan dat van de vis die wereldwijd wordt geconsumeerd, 43% afkomstig is uit aquacultuur.

Duurzame aquacultuur: de uitdaging voor de kweekindustrie

Auteur: Michelle Allsopp and others

Omschrijving: De groei van de industrie gaat gepaard met veel negatieve gevolgen voor het milieu en schending van mensenrechten.
Voor het kweken van carnivore vis en garnalen is veel meer wilde vis nodig dan de aquacultuur opbrengt. Het gebruik van vismeel en het collecteren van jonge zeedieren voor de kweek doet de druk op wilde visbestanden juist toenemen. Daarnaast variëren de effecten van de destructie van kustgebieden voor het bouwen van kwekerijen, tot het uitputten van zoetwater bronnen en het en het belemmeren van toegang tot gemeenschappelijke grond voor lokale bevolking.

Aantal pagina’s: 24

duurzame-aquacultuur-de-uitda