Overheden zijn aan zet om omslag naar agro-ecologische landbouw te faciliteren

Een meerderheid van de Europese landbouwministers steunt een voorstel van de Europese Commissie voor een verbod in de open teelt [1] op drie bijendodende neonicotinoïde bestrijdingsmiddelen – Bayer’s imidacloprid en clothianidine, and Syngenta’s thiamethoxam -. Vertegenwoordigers van 16 EU-landen hebben vandaag tijdens een bijeenkomst in Brussel toegezegd dat ze het EU-verbod zullen steunen. In december 2017, toen landen voor het eerst een standpunt innamen waren dit nog slechts 11 landen. Ook minister Schouten van Landbouw schaarde zich afgelopen week achter het verbod.

Hilde Anna de Vries, campagneleider landbouw bij Greenpeace:

“Mede dankzij de doortastendheid van minister Schouten en de massale steun van burgers is vandaag een grote overwinning voor onze bijen en andere bestuivers behaald. Om te voorkomen dat het ene kwaad door het andere wordt vervangen, is het nodig dat het gebruik van alle neonicotinoïden wordt verboden – zoals nu ook door Frankrijk wordt overwogen [2] – dezelfde strenge normen op alle pesticiden worden toegepast [3] en het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan banden wordt gelegd. Zo kan de overgang naar ecologische landbouw werkelijkheid worden.”

Als de overheid niet zorgt voor stimulering van gifvrije ecologische landbouw, zullen veel boeren simpelweg de verboden chemicaliën vervangen door andere, in de EU toegestane, middelen waaronder vier andere neonicotinoïden, – acetamiprid, thiacloprid, sulfoxaflor and flupyradifurone – die ook schadelijk kunnen zijn, waarschuwt Greenpeace Nederland.

Voor meer informatie:

Abdellah Dami, persvoorlichter Greenpeace Nederland
T: +31625031002 / [email protected]

Bronnen:

[1] Gebruik in gesloten teelt (kassen) valt niet onder het voorstel. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat neonicotinoïden in de grond en het grondwater rondom kassen lekken, wat risico’s oplevert voor bijen. Het voorstel van de Europese Commissie stelt: “[EU] Member States must pay particular attention to […] the exposure of bees via the consumption of contaminated water from the permanent greenhouses”, maar beveelt geen restricties aan.

[2] Neonicotinoïden worden verboden in Frankrijk vanaf 1 september 2018, met uitzondering van sommige toepassingen tot 1 juli 2020. De drie neonicotinoïden die nu al zijn ingeperkt binnen de EU vallen onder dit verbod, maar ook de stoffen acetamiprid and thiacloprid. Mogelijk zullen ook sulfoxaflor en flupyradifurone onder dit verbod vallen, afhankelijk van de uitkomsten van de discussies.

[3] De EFSA heeft een uitgebreider kader toegepast in haar laatste beoordelingen van de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor bijen. De Commissie heeft voorgesteld deze methode te gebruiken voor alle risicobeoordelingen van pesticiden, maar de Europese regeringen zijn het daar nog niet over eens.