Met deze ‘crime file’ over illegale kabeljauwvisserij wil Greenpeace laten zien hoezeer Nederland bijdraagt aan het ongecontroleerd leegplunderen van de zee.
Greenpeace wil dat de Nederlandse overheid internationale wetgeving onmiddellijk omzet in daadkrachtig beleid. Geen illegale vangsten meer op de Nederlandse kades, geen kabeljauw meer van piraten in de Eemshaven en Velsen. Meer transparantie in de handelsketen binnen Nederland.


Cover rapport ‘Vispiratenparadijs Nederland’

Omschrijving: Het is hoog tijd dat Nederland daadkrachtig en met verscherpte controle optreedt in de bestrijding van illegale visserij.
Lees hier de reactie van Gerda Verburg (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op dit rapport van Greenpeace.

Aantal pagina’s: 13

vispiratenparadijs-nederland