Samen met meerdere natuur- en milieuorganisaties pleit Greenpeace NL er voor om duurzame randvoorwaarden te verbinden aan investeringen van het Nationaal Groeifonds. Hiermee wordt er een impuls gegeven aan de noodzakelijke ecologische en sociale transitie. Dit betekent dat de investeringen van het Nationaal Groeifonds in lijn zijn met een reductie van 65% – en op zijn minst 55% – van de CO2- uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.