Samen met vertegenwoordigers van de private sectoren en de natuur op de Noordzee stuurden wij een brief aan de Tweede Kamer waarin we aangeven het Noordzeeakkoord te steunen. De Tweede Kamer debatteert 10 december 2020 met minister Van Nieuwenhuizen (I&W) over het Noordzeeakkoord.