De vispopulaties in de wereld komen ernstig in gevaar als de vrije handel in de visserij-industrie een feit wordt, zo toont het nieuwe Greenpeace-rapport ‘Trading Away Our Oceans’ aan. Het rapport verschijnt enkele dagen voordat de handelsministers bijeenkomen op het World Economic Forum in Davos (Zwitserland) om de vrijehandelsgesprekken te ‘redden’.

Cover rapport ‘Trading away our Oceans’ – Engels

Auteur: Greenpeace / Davidson

Omschrijving: ‘Trading Away Our Oceans’ is gebaseerd op beschikbare gegevens van OESO, UNEP en de EU. Het toont aan dat de handelsliberalisering van de visserijsector een ramp voor het milieu is en de voedselveiligheid in ontwikkelingslanden ondermijnt. De grootste bedreiging van liberalisering geldt voor ontwikkelingslanden, waar het kan leiden tot de exploitatie van hun visvoorraden, enkel en alleen voor korte termijn winst. Grote hoeveelheden vis worden tegen lage prijzen geëxporteerd, zonder dat er maatregelen genomen worden om om de eigen voedselvoorraad voor de toekomst veilig te stellen. Ook de ontwikkelde landen kunnen een negatieve impact van verdere liberalisering verwachten; geconfronteerd met de concurrentie van de goedkopere invoer zal de binnenlandse vloot in deze landen waarschijnlijk nog intensiever op reeds uitgeputte voorraden gaan vissen. Op den duur zal dit leiden tot hogere prijzen aangezien de visstand wereldwijd afneemt. Om catastrofes in de toekomst te voorkomen, moeten regeringen de bestaande internationale wetgeving op het gebied van visserijmanagement volledig implementeren. Bovendien is het van groot belang dat er nieuwe regels worden gemaakt om een duurzaam en eerlijk beheer van de internationale wateren te garanderen. De ontwikkelingslanden moeten in staat worden gesteld om de capaciteit en kennis op te bouwen om een effectief visserij-beleid op te zetten en uit te oefenen in hun eigen wateren.

Aantal pagina’s: 76

trading-away-our-oceans