26 februari 2021 stuurde Greenpeace Nederland een brief aan minister Schouten (LNV), minister Van Nieuwenhuizen (I&W) en minister Van ’t Wout (EZK) om hen te informeren over een actie van Greenpeace Verenigd Koninkrijk (UK). Greenpeace UK voert actie om te voorkomen dat Britse vissers in beschermde zeegebieden vissen. Net als afgelopen september hebben ze hiervoor natuurstenen afgezonken, waardoor vissen in dit gebied met sleepnetten moeilijk wordt gemaakt.

Het is Greenpeace UK te doen om de daadwerkelijke bescherming van de biodiversiteit en natuur in Britse wateren. Op dit moment is daar op papier ongeveer 25% van de zeegebieden beschermd. Uit een analyse van de gegevens van Global Fishing Watch (GFW) is gebleken dat het slepen van zwaar vistuig over de bodem, de meest destructieve vorm van visserij, in 71 van de 73 (97%) van de beschermde mariene zones in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt. Een enorme klap voor vitale ecosystemen en soorten, waaronder bruinvissen en dolfijnen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken aan- en gesprekken met de Britse regering wordt hier niks aan gedaan.

In Nederland is het recent gelukt om een Noordzeeakkoord te sluiten waarmee de belangen van alle partijen worden gediend. Greenpeace Nederland is en blijft geheel gecommitteerd aan het Noordzeeakkoord. In Nederland ligt het niet voor de hand actie te gaan voeren.