Amsterdam, Nederland — De overheid neemt te veel risico’s met genetisch gemanipuleerde gewassen op Nederlandse akkers en schappen. Het ministerie van Landbouw heeft opdracht gegeven aan de Universiteit Wageningen om dit jaar weer zes proeven in open veld uit te voeren met de genetisch gemanipuleerde mais MON810 van chemiebedrijf Monsanto. Greenpeace Nederland roept de overheid op om alle gentechgewassen in het laboratorium te houden, totdat er betrouwbare risicobeoordelingen kunnen worden gemaakt van genetisch gemanipuleerde gewassen.

“Door nieuw onderzoek komen steeds meer schandalen boven tafel, die de industrie geheim probeert te houden,” stelt Sandra Schalk, campagneleider Genetische Manipulatie van Greenpeace “Ondertussen kijken overheden de andere kant op.” Het controle- en veiligheidssysteem voor genetisch gemanipuleerd voedsel vertoont grote lekken, in Europa en ook in Nederland, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Op 13 maart zijn de verontrustende resultaten gepubliceerd van de nieuwe risicoanalyse van de proeven met gemanipuleerde mais MON863 in het wetenschappelijke tijdschrift Archives of Environmental Contamination and Toxicology (AECT). De wetenschappers concluderen in het artikel dat met de huidige resultaten er niet geconcludeerd kan worden dat GM mais MON863 een veilig product is. Desondanks zit deze gentechmais al volop in veevoer en ook in levensmiddelen.

Uit deze eerste onafhankelijke analyse van de effecten van gentech mais van Monsanto MON863 blijkt dat ratten, die deze mais kregen, schade hebben opgelopen in nieren en lever. Ook zijn er significante verschillen in het gewicht van de ratten die gevoerd zijn met de Monsanto-mais. Monsanto wist van de effecten, maar veegde die onder het tapijt. De Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA), nam de conclusie van Monsanto onverkort over en zo heeft Brussel de genmais simpelweg als veilig bestempeld op 13 januari 2006. De Nederlandse autoriteiten volgden Brussel blindelings.

Keer op keer blijkt dat genetische gemanipuleerde producten onveiliger en onvoorspelbaarder zijn dan men dacht. Ook blijkt steeds opnieuw dat belanghebbenden en bedrijven testresultaten naar hun hand zetten. Dat is allemaal mogelijk omdat overheden hun controlerende taak niet serieus nemen. De overheid moet ervoor zorgen dat onvoorspelbare en onbetrouwbare genetisch gemanipuleerde gewassen niet op ons bord en in de natuur terechtkomen, vindt Greenpeace. Totdat ze werkelijk veilig zijn voor mens en milieu en dit door onafhankelijke proeven en risicoanalyses kan worden bewezen, horen genetisch gemanipuleerde gewassen achter slot en grendel.

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie die wordt vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. De organisatie wordt in Nederland gesteund door bijna 580.000 donateurs. Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie, giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het verdwijnen van biodiversiteit op land en zee.