Uit onderzoek van Profundo in opdracht van Greenpeace wordt duidelijk dat de ontbossing in Estland en Letland de laatste jaren toeneemt, en tevens de export van houtpellets uit deze landen stijgt. Het onderzoek roept de vraag op of de snel groeiende vraag naar biomassa in Nederland bijdraagt aan bos- en biodiversiteitsverlies in de Baltische landen.

Houtpellets uit de Baltische landen worden verbrand in Europese energiecentrales, omdat deze vorm van energieopwekking ‘duurzaam’ zou zijn. Europese landen kunnen zo, op papier, aan hun CO2-reductiedoelstellingen voldoen. Nederland is een belangrijke importeur van deze houtpellets en subsidieert het gebruik van dit soort biomassa, om zo de klimaatdoelen te halen. Als voorwaarde zijn er diverse duurzaamheidseisen gesteld. Maar het is de vraag of Nederland niet toch, direct of indirect, bijdraagt aan deze ontbossing. 

Ontbossing valt moeilijk uit te sluiten
Uit dit onderzoek van Profundo komt naar voren dat het zeer moeilijk is om uit te sluiten dat de snel groeiende vraag naar biomassa in Nederland bijdraagt aan bos- en biodiversiteitsverlies in Estland en Letland. Het onderzoek versterkt onze zorgen die we al langer hebben rondom biomassa. Want creëert Nederland – door het subsidiëren van de bijstook van deze houtpellets – een lucratieve houtpellet-markt, dat de business case voor eerder onrendabele houtkap versterkt en daarmee indirect de houtkap stimuleert? Of simpeler gezegd: zorgt de goede prijs voor zaagsel – het restproduct van de houtkap dat wordt gebruikt voor biomassa – ervoor dat hout kappen interessanter wordt en zo direct of indirect bijdraagt aan ontbossing?

Verder onderzoek

Dit onderzoek baart ons zulke grote zorgen, dat wij nog dieper zullen graven in de werkelijke wereld achter het ontstaan van Estse houtpellets, die in de Nederlandse energiecentrales worden verbrand. Houd ons in de gaten! 

Dit rapport maakt gebruik van de cijfers uit de laatste rapportage Convenant Duurzaamheid Biomassa 2020 van CE Delft

download pdf

CE Delft: Convenant Duurzaamheid Biomassa Jaarrapportage 2020.