Wil je meer doen?
Doe mee ×

Acht boerenorganisaties vragen de overheid vandaag om drastisch meer maatregelen te nemen tegen de hoge uitstoot van stikstof. Ze sluiten zich aan bij de juridische stappen die wij hebben ondernomen tegen de Staat.

De boerenorganisaties ergeren zich aan de overheid die jarenlang Europese natuurbeschermingswetten schendt, terwijl boeren niet zonder gezonde natuur kunnen. Maar inmiddels staat veel van onze unieke Nederlandse natuur op omvallen door jarenlange veel te hoge stikstofuitstoot. De oorzaak is het – door de overheid veroorzaakte – decennialang zwalkende landbouwbeleid, waarmee de problematiek die voortkomt uit de veehouderij onvoldoende is aangepakt. Daarbij ontbreekt het aan een eerlijk en duurzaam toekomstperspectief voor de boerensector. 

Natuurcrisis vereist drastisch minder stikstofuitstoot

Boerenorganisaties Caring Farmers, Stichting Demeter en de Federatie van Agro-ecologische Boeren, bestaande uit de BD-Vereniging, Bio Tuindersvereniging, CSA Netwerk Nederland, Netwerk Biocyclische-veganlandbouw, Toekomstboeren en Permacultuur Boeren Nederland hebben zich met Greenpeace verenigd in hun eis aan de overheid: Pak de natuurcrisis aan door de uitstoot van stikstof drastisch naar beneden te brengen! Deze eis is op 20 mei officieel bij de Staat ingediend. Als de overheid niet met een juridisch houdbare aanpak van de natuurcrisis komt en dus met een drastisch pakket maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen, dan volgt de stap naar de rechter. 

Landbouw grootste bron van stikstof

Veel unieke Nederlandse natuur is in gevaar als gevolg van te veel stikstofuitstoot. Daarom moet de uitstoot drastisch omlaag. Een enorme uitdaging voor de grootste bron van stikstof: de landbouw, – en dan vooral de veehouderij – die verantwoordelijk is voor zo’n 65% van de Nederlandse stikstofuitstoot die neerslaat in onze natuur. Het spreekt dan ook van ongekend lef dat deze boerenorganisaties zich achter deze eis hebben geschaard, want de gevolgen voor de landbouwsector van onze eis zijn enorm. Hopelijk zullen meer boeren gaan volgen. 

Bregje Hamelynck, Federatie van Agro-ecologische Boeren

Bregje Hamelynck, Federatie van Agro-ecologische Boeren

“Als agro-ecologische boeren maken we geen gebruik van pesticiden of kunstmest. Dan is de bodemkwaliteit en de biodiversiteit je belangrijkste bondgenoot om ziektes en plagen te bestrijden. De natuurlijke balans moet weer worden hersteld om onze voedselproductie zeker te stellen.’

Annette Harberink, Caring Farmers

Annette Harberink, Caring Farmers

“Het is tijd dat we ophouden met het maken van zogenaamd ‘haalbare’ plannen, maar gewoon gaan doen wat er nodig is: voldoen aan de wet en een samenleving creëren die opereert binnen ecologische en planetaire grenzen. Als boeren hebben we insecten nodig voor bestuiving, bodemleven voor onze planten en vogels als natuurlijke plaagbestrijding. We kunnen niet zonder gezonde natuur. Maar bovendien hebben we als boeren een gedegen langetermijnplan voor natuurbehoud nodig dat voldoet aan EU wetgeving om te zorgen dat we niet steeds weer met nieuwe wetgeving en regels te maken krijgen. Laat LNV met ons samenwerken aan natuurinclusieve kringlooplandbouw.”

Tineke van den Berg, Stadsboerderij Almere en voorzitter van Stichting Demeter

Tineke van den Berg, Stadsboerderij Almere en voorzitter van Stichting Demeter

‘Het liefst willen wij als boeren samenwerken met de overheid. De praktijk leert echter dat er mooie woorden worden gesproken in beleidsnotities, maar dat de maatregelen om tot een echte grondgebonden, duurzame landbouw te komen, ontbreken. Biodynamische werkende boeren hanteren de meest strenge mestregels en dragen in hun bedrijfsvoering structureel bij aan verhoging van de biodiversiteit. Daarin worden ze door het huidige beleid echter tegengewerkt. Daarom zijn we blij met steun van NGO’s zoals Greenpeace om samen een vuist te kunnen maken voor de noodzakelijke omslag in het landbouwbeleid.” 

Overheid heeft jarenlang weggekeken

De overheid heeft – tegen vele adviesrapporten in – jarenlang weggekeken van de enorme gevolgen van de Nederlandse vee-industrie. Het is simpelweg niet mogelijk om als klein land de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld te zijn en tegelijkertijd binnen de ecologische grenzen te produceren. In opdracht van Greenpeace berekende Ecorys dat alleen al in 2018 de maatschappij opdraaide voor 6,6 miljard euro aan schade veroorzaakt door de 

(intensieve) veehouderij. Denk aan slechte luchtkwaliteit, natuurschade, klimaatschade en schade aan de volksgezondheid. Als we kijken naar de gevolgen voor de natuur laat onderzoek zien dat de hoge uitstoot van stikstof inmiddels zoveel schade heeft aangericht dat het voor veel unieke Nederlandse natuur nu of nooit is. Als het roer nu niet om gaat, dan zullen unieke plant- en diersoorten mogelijk voorgoed verdwijnen. Alleen een drastische en snelle aanpak van de uitstoot kan nog helpen verdere verslechtering tegen te gaan en deze natuur te beschermen en herstellen.

Steun vanuit de toekomstboeren voor noodzakelijke omslag

Samen met deze boerenorganisaties eisen wij van het komende kabinet dan ook een aanpak van de natuurcrisis en voldoende steun voor de noodzakelijke omslag in de landbouw. 

Er zit toekomst in het maken van de omslag naar ecologische landbouw met veel minder dieren. Dat is een steeds terugkerende conclusie in de vele adviesrapporten die de overheid de laatste jaren heeft ontvangen. Het is hoog tijd dat de overheid eindelijk de nodige knopen doorhakt waarmee de landbouw in plaats van een oorzaak van natuur- en klimaatproblematiek kan worden omgevormd naar een oplossing. Er zijn scherpe keuzes nodig om een einde te maken aan de tegenstrijdigheden tussen landbouw en natuur en aan de jarenlange onzekerheid waarin boeren verkeren. Er moet prioriteit gegeven worden aan een goed verdienmodel voor duurzaam boeren en er moet voldoende geld beschikbaar worden gemaakt om boeren te helpen om te schakelen. 

Wat kan jij doen? 

De overheid is aan zet om de natuurcrisis op een juridisch houdbare manier te keren en boeren een eerlijk toekomstperspectief te geven. Er is maatschappelijke druk nodig om de politiek in beweging te krijgen. Dat kunnen wij niet zonder boeren en burgers die zich hierover uitspreken, op welke manier dan ook. Fantastisch nieuws is dat ruim 100 natuurliefhebbende organisaties onze advertentie met een oproep aan de politiek onlangs hebben gesteund. Maar ook jij kunt bijdragen! Bijvoorbeeld door mee te doen aan onze #Natuurweg actie tussen 3 en 5 september waarbij we de natuur letterlijk uit het Nederlandse straatbeeld laten verdwijnen. Ook kun je hier samen met inmiddels al ruim 42.000 anderen onze natuurzaak steunen, waarmee we pleiten voor een regeerakkoord dat kwetsbare natuur in Nederland beschermt en herstelt en werk maakt van de noodzakelijke omslag naar écht duurzame landbouw.