We zijn op het dak van de nieuwe Tweede Kamer geklommen. Waarom? Wij zijn helemaal klaar met de eindeloze stikstofdiscussie. De politiek moet nu de natuurcrisis aanpakken. “Dit is de laatste kans, anders zien wij geen andere uitweg dan het starten van een rechtszaak tegen de Staat. De natuurcrisis wacht op niemand”, zegt Greenpeace-directeur Andy Palmen.

Tot nu toe verslechtert de natuur alleen maar

Nederland schendt al jaren Europese wetgeving die stelt dat de natuur niet mag verslechteren. De stikstofuitstoot moet NU drastisch omlaag om de unieke en meest kwetsbare natuur in Nederland te beschermen. De recente stikstofwet van Rutte III brengt daar geen verandering in. Uit recent ecologisch-wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het maatregelenpakket tot 2030 bij lange na niet genoeg stikstof reduceert om de verslechtering van de meest kwetsbare natuur te stoppen. 

“Ons geduld is op, daarom zitten we erbovenop”, zegt Palmen. “Het is onacceptabel dat er in ‘het document op hoofdlijnen’ van Rutte en Kaag geen woord staat over de aanpak van de stikstofcrisis en er blijkbaar nul budget in de begroting staat om de natuurcrisis aan te pakken. Iedereen heeft behoefte aan duidelijkheid: boeren, burgers, bouwers én natuurorganisaties. Het is aan de politiek, en dan met name aan Rutte, Kaag en de Tweede Kamer, om het onrechtmatige handelen van de Staat te stoppen en daarmee een rechtszaak te voorkomen.”

Fotograaf: Marten van Dijl/Greenpeace
Fotograaf: Marten van Dijl/Greenpeace

Zwarte lijst

Veel unieke Nederlandse natuur is de dupe van slap Haags beleid en staat inmiddels op omvallen. Bijna 90% van onze beschermde typen natuur verkeert in matige tot slechte staat. Sinds 1990 is het aantal wilde dieren in Nederland gehalveerd. Op hoge zandgronden, zoals de Veluwe, is dat zelfs afgenomen met 70%. “Er is inmiddels een zwarte lijst van typen natuur waarvoor het nu of nooit is”, aldus Palmen. “Kortom, onze meest kwetsbare natuur vraagt nu om actie van de overheid.”  

Fotograaf: Marten van Dijl/Greenpeace

Natuur in crisis, hoe zie je dat?

Als je een wandeling door de natuur maakt, zal je zien dat er veel meer brandnetels, bramenstruiken en bepaalde grassen voorkomen dan vroeger. Deze soorten groeien heel snel door de toegenomen stikstof in de bodem. Maar ze verdringen andere, meer kwetsbare soorten waarvan rupsen en vlinders afhankelijk zijn, zoals viooltjes en klokjesgentianen. Ook heide vergrast en zandverstuivingen raken overwoekerd door mossen. Bepaalde insecten komen daardoor minder voor en de vogels die leven van die insecten zie en hoor je ook steeds minder. Zo wordt het buiten steeds stiller, leger en eentoniger. 

>> Om de natuurcrisis duidelijk in beeld te brengen hebben we een ‘natuurschadegids’ gemaakt. Download ‘m hier, klik op jouw wandelgebied en ontdek de natuurschade <<

Campaigner van de #natuurzaak Hilde-Anna de Vries legt uit waarom het de hoogste prioriteit in Den Haag zou moeten zijn om deze crisis te stoppen: “Helaas is de Nederlandse natuurcrisis niet los te zien van de rest van de wereld: overal sterven planten, dieren en insecten in rap tempo uit. Als we onze ecosystemen en diersoorten, en daarmee de basis van het leven op deze aarde in stand willen houden, moeten we de grootste oorzaken van biodiversiteitsverlies direct aanpakken. In Nederland is dat de stikstofuitstoot.”

>> Samen met jou komen we in actie voor de #natuurzaak! Doe je mee? Teken de petitie, vraag de gratis natuurschadegids aan of kijk op maaktoekomst.nl wat je nog meer kunt doen <<