Amsterdam, 21 september – Greenpeace Nederland reageert op de Miljoenennota van demissionair kabinet Rutte III gepresenteerd op Prinsjesdag.

Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace Nederland. “Deze Prinsjesdag laat zien dat het in Den Haag ontbreekt aan visie op hoe we onze natuur gaan redden en de klimaatcrisis gaan stoppen. De demissionaire regering legt bij de plannen de lat voor de zoveelste keer veel te laag. Wederom nemen zij het vonnis van de rechter in de Urgenda-zaak en dringende oproepen van wetenschappers wereldwijd niet serieus genoeg.

Voor onze natuur is het een drama dat nieuwe stikstofmaatregelen uitblijven in de begroting. Elke dag dat de veel te hoge stikstofuitstoot niet wordt aangepakt, is opnieuw een aanslag op onze kwetsbare natuur. De plannen zijn onvoldoende om omvallen van onze meest kwetsbare ecosystemen te voorkomen. 

Goed dat er miljarden euro’s beschikbaar wordt gemaakt voor klimaat, we hebben namelijk nogal een inhaalslag te maken. Daarmee kunnen we groene waterstof verder ontwikkelen en ook meer windmolens op zee mogelijk maken. Maar het is onverteerbaar dat het demissionaire kabinet van plan is grote vervuilers toe te staan dat zij nog meer CO2 dan eerder afgesproken gesubsidieerd onder de Noordzee mogen stoppen. Het is bovenal teleurstellend dat dit klimaatbeleid ons niet dichterbij een hoger klimaatdoel brengt. Niet voor niks roepen we iedereen op om mee te lopen in de Klimaatmars op 6 november. Want de wereld staat in de fik en overstroomt tegelijkertijd. We moeten in actie komen, Den Haag voorop.”