EU-Mercosur handelsverdrag? Niet doen! Dat zeggen niet alleen wij. Ook boerenorganisaties, vakbonden en mensenrechten-Ngo’s zijn tegen dit handelsverdrag tussen de EU en de 4 Mercosurlanden Brazilië, Argentinie, Uruguay en Paraguay. Samen hebben we een publicatie gemaakt waarin we onze bezwaren uiteenzetten. En we komen met voorstellen voor een alternatief handelssysteem.  

Wist je dat het handelsverdrag….

  • de handel stimuleert in producten die slecht zijn voor het klimaat en de natuur, zoals landbouwgif, soja voor veevoer en vlees? 
  • Europese boeren blootstelt aan oneerlijke concurrentie door producten te importeren die zijn geproduceerd onder nog lagere normen op het gebied van milieu, arbeid, voedselveiligheid en dierenwelzijn? En dit terwijl we in Europa juist toe moeten naar ecologische, duurzame landbouw.
  • Grootschalige landbouwbedrijven zijn de enige partijen die duidelijk profiteren van het EU-Mercosur verdrag. Inheemse leiders roepen daarom op het verdrag niet te ondertekenen.
  • de de-industrialisatie van Mercosur-landen versterkt en het verlies van fatsoenlijke banen in industrie en diensten? 

Lees meer:

download pdf