8 maart spreekt de Tweede Kamer met meerdere bewindspersonen over de Milieuraad. Tijdens deze Raad van Ministers van Europese lidstaten wordt er gesproken over een belangrijk Europees wetsvoorstel. Het verordeningsvoorstel betreffende ontbossingsvrije producten kan potentieel zorgen voor veel minder ontbossing en vernietiging van natuur.
Greenpeace Nederland roept de Tweede Kamerleden daarom samen met meerdere milieuorganisaties op om bij de bewindspersonen aan te geven dat de EU-ontbossingsverordening een effectieve wet wordt door:
• het voorstel niet af te zwakken en volledige traceerbaarheid te garanderen;
• de verbreding naar meer ecosystemen dan alleen bossen;
• de verbreding van de scope van producten;
• de verankering van internationale mensenrechten, en;
• de uitbreiding van de zorgvuldigheidsverplichting naar financiële instellingen.

In december 2021 deelden we al deze factsheet met politici over de Bossenwet.