Korte Nederlandse versie

Op basis van recent Greenpeace-onderzoek beschrijft Dirty Laundry (Vuile Was) hoe Chinese rivieren en meren worden vergiftigd door de textielindustrie die haar schadelijke chemicaliën in het water loost. Deze watervervuiling vormt
een ernstige bedreiging voor ons kwetsbare ecosysteem én voor de gezondheid van de mens. Snelle actie is noodzakelijk om het gebruik en de lozing van schadelijke stoffen uit te bannen.

Marktleiders in de kledingindustrie verkopen veel producten die in China worden gemaakt. Een aantal van hen heeft weliswaar een MVO-programma (maatschappelijk verantwoord ondernemen) waarin ook iets staat over de milieueffecten binnen hun productieketen. Maar van alle grote kledingmerken die in dit rapport aan de orde komen, heeft geen enkel bedrijf een effectieve strategie ontwikkeld om het watervervuilingsprobleem aan te pakken.

Er is ook een uitgebreide Engelstalige versie van het rapport beschikbaar.

Download het rapport

Report Dirty laundry Korte Nederlandse versie