Intensivering van de landbouw heeft geleid tot een kaalslag onder wilde bijen, hommels, vlinders en vogels. Greenpeace onderzocht de gevolgen van intensief pesticidegebruik op mens, dier en milieu én ziet supermarkten als onderdeel van de oplossing. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het nieuwe rapport ‘Bijensterfte in het schap; Supermarkten: stop de stille lente’.

De biodiversiteit op het Nederlandse platteland is sterk gedaald door monoculturen, bestrijdingsmiddelen, grote akkers met weinig wilde bloemen, vermesting en verdroging. Als we nu én in de toekomst een duurzame maaltijd willen eten en een florerend platteland wensen, is een versnelde overgang naar ecologische land-bouw noodzakelijk. Om dat te bereiken zijn de supermarkten aan zet. De supermarkten zijn in Nederland het belangrijkste afzetkanaal voor de producten uit de landbouw en hebben een dominante positie in de voedselketen.

Ban schadelijke pesticiden uit de supermarkt

Supermarkten moeten hun beleid drastisch omgooien door een aantal schadelijke bestrijdingsmiddelen met prioriteit uit hun keten te bannen en ervoor te zorgen dat hun handelsketen geen schade meer aanricht aan bestuivers, biodiversiteit en milieu.
Innovatieve boeren tonen in de praktijk aan dat een duurzamere landbouw mogelijk is. Zij steken hun nek uit voor onze voedseltoekomst. De supermarkten zouden deze boeren moeten ondersteunen. Als supermarkten deze verantwoordelijkheid serieus nemen, kan de omslag naar een bijvriendelijke en duurzame landbouw werkelijkheid worden.

Lees meer in het rapport ‘Bijensterfte in het schap; Supermarkten: stop de stille lente’.

Bijensterfte in het schap; Supermarkten: stop de stille lente