“Voortaan mogen wij in uw tuin boren zonder toestemming te vragen.” Stel je eens voor dat je deze mededeling krijgt? Dat zou toch te bizar voor woorden zijn. Toch staat ongeveer hetzelfde te gebeuren in Brazilië. Naast dit wetsvoorstel liggen veel meer maatregelen van regering-Bolsonaro klaar die natuurverwoesting en het daarmee gepaarde geweld tegen Inheemse groepen zal aanjagen. Daartegen demonstreren op dit moment duizenden Inheemse mensen in hoofdstad Brasilia.

Deze meerdaagse Inheemse bijeenkomst is groter en belangrijker dan ooit; een dezer dagen kan het Braziliaanse Nationale Congres een wet aannemen dat mijnbouw in Inheems land toestaat. De mijnbouw gaat vaak gepaard met vervuiling van bv. grondwater en de omliggende omgeving.

Het is de grootste en belangrijkste Inheemse demonstratie tot nu toe. Er doen meer dan 6000 Inheemse volkeren van 175 verschillende etniciteiten mee. © Tuane Fernandes / Greenpeace

Dit wetsvoorstel druist in tegen alle internationale afspraken om Inheemse groepen te beschermen. Duidelijk is dat de huidige Braziliaanse regering die afspraken niet zo serieus neemt.

Nederlandse steun

Al langer waarschuwen wij voor de gevolgen van de anti-milieuagenda van Regering-Bolsonaro. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben steun betuigd aan de Inheemse bevolking van Brazilie. Zij zijn immers de beste bosbeschermers; daar waar zij landrechten hebben, is de natuur nog het beste intact. 

Deze steunbetuigingen hebben we vorig jaar aangeboden aan onze minister van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking. De toenmalige minister zei toen toe dat zij zich zullen blijven inzetten voor de rechten van Inheemse volken.

Sonia Guajajara (midden), de leider van APIB zegt: “Deze regering handelt op twee fronten: de vervolgingen van de mensen die zich verzetten tegen het wanbestuur van Jair Bolsonaro; en het congres dat probeert de pen te gebruiken om ons af te slachten” © Tuane Fernandes / Greenpeace

Internationale afspraken zijn niet vanzelfsprekend

Dit is hét moment om daad bij het woord te voegen. Op dit moment wordt in Europa gesproken over een Bossenwet, die de EU-betrokkenheid bij natuurverwoesting en de daarmee gepaarde mensenrechtenschending moet stoppen. Maar in het huidige wetsvoorstel zijn de internationale mensenrechten en landrechten van Inheemse groepen niet goed vastgelegd. Het voorstel gaat ervan uit dat deze universele mensenrechten goed worden nageleefd in de producerende landen. Maar met wat er nu gebeurt in Brazilië, zie je dat deze internationale afspraken helemaal niet vanzelfsprekend worden nageleefd.

Doe mee