Onderzoeksrapport van Greenpeace, ICCO, Milieudefensie en Nederlands Centrum van Inheemse Volken naar de ontbossing in Maleisie. Satellietbeelden laten duidelijk zien dat het Maleisische houtkeurmerk MTCS niet duurzaam is. De nieuwe satellietfoto’s laten onder meer zien dat in de periode 2007-2010 belangrijke arealen beschermd bos volledig zijn ontbost.

Download het rapport:

MTCC, Conversie en Inheemse Volken