Brussel, 28 juni 2022 – De Europese Milieuraad heeft het wetsvoorstel om de wereldwijde bossen te beschermen ernstig afgezwakt. “De ministers hebben de kettingzaag gezet in wat een baanbrekende wet ter bescherming van de natuur en mensenrechten moet worden,” aldus Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland. “Nu de temperaturen stijgen en bosbranden woeden, kunnen we het ons niet veroorloven om deze essentiële verdedigingslinie tegen de klimaatcrisis te verzwakken.”

“De ministers stellen afzwakkingen voor waardoor niet alleen natuurgebieden in Brazilië buiten de wet vallen, maar nu ook Europese bossen onvoldoende beschermd worden. Dit was dé kans voor de Europese ministers om de Bossenwet ijzersterk te maken. Bosbouwers in de EU kunnen op deze manier gewoon doorgaan met hun verwoestende industrieën,” aldus Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland.

Greenpeace Nederland had al kritiek op het eerdere Europese wetsvoorstel, omdat bedreigde ecosystemen zoals savannes, wetlands en veengebieden buiten beschouwing bleven. Ook zijn diverse producten en goederen waarvoor natuur wordt verwoest, zoals rubber, maïs, pluimvee en varkensvlees, niet in het voorstel opgenomen. Deze verbeterpunten zijn niet overgenomen door de ministers van de Milieuraad. 

Volgende stappen

De bal ligt nu bij het Europese parlement. Begin juli zal de milieucommissie van het parlement stemmen over hun verbeterpunten op het voorstel. In september zal het voltallige Europese parlement erover stemmen. Daarna beginnen de zogenaamde ‘trialogen’ tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de nationale regeringen in de Milieuraad over de definitieve bossenwet.

Voor meer informatie neem contact op met persvoorlichter Thysa Beekman, 06 2129 6895 [email protected]