Hierbij de reactie van Greenpeace op de uitnodiging van Remkes voor het gesprek met natuur- en milieuorganisaties half augustus.

Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland: “Greenpeace is inderdaad uitgenodigd voor een gesprek met Remkes en daar gaan wij graag op in. Het is belangrijk om nú door te zetten, want er is de afgelopen jaren nog maar amper vooruitgang geboekt in de stikstofaanpak. Er mag op geen enkele manier worden getornd aan de in het Coalitieakkoord afgesproken doelen en het tempo van de huidige aanpak. Die zijn al ondermaats omdat ze de meest urgente natuurtypen onvoldoende beschermen. Voor eind 2025 dienen de zandverstuivingen op het Kootwijkerzand en de Hoge Veluwe, veengebieden zoals de Alde Feanen, kwetsbaar duingebied zoals de Noord-Hollandse duinen en oude eikenbossen op de Veluwe te worden veiliggesteld. Ook zullen grote vervuilers als Schiphol en Tata Steel moeten bijdragen  aan de oplossing.

De stikstofcrisis staat bovendien niet op zichzelf, maar is slechts één van de vele symptomen van het huidige, onhoudbare landbouwsysteem. Juist nú moet er worden ingezet op de onvermijdelijke omslag in de landbouw, dat betekent ook dat er geen geld moet worden gestoken in technische schijnoplossingen. Dat is de enige weg voorwaarts voor natuur, klimaat en de boer.”