PERSBERICHT VAN GREENPEACE, NATUUR & MILIEU, WERELD NATUUR FONDS EN STICHTING DE NOORDZEE 

Amsterdam, 23 december 2022- De Tweede Kamer heeft vandaag het rapport ‘Gaswinning op de Noordzee en de afspraken daarover in het akkoord van de Noordzee’ ontvangen. Dit rapport is opgesteld door CE Delft en TNO in opdracht van het Noordzeeoverleg. In dit rapport is onderzocht of gaswinning op de Noordzee mogelijk is binnen de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs. 

De uitkomst van het rapport is glashelder. Doorgaan met het winnen en gebruik van gas in onze economie, past niet binnen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs dat Nederland heeft ondertekend. Het beleid van het kabinet is er nu echter op gericht de gaswinning op de Noordzee juist te versnellen. Als klein land met maar weinig inwoners, stoot Nederland echter onevenredig veel meer uit dan veel andere landen. Wil Nederland zich houden aan het klimaatakkoord van Parijs en aan internationale rechtsprincipes, dan moet Nederland binnen enkele jaren al CO2-neutraal zijn. Maar ook in het verleden heeft Nederland al heel veel uitgestoten. Wegen we ook het verleden mee, dan zou Nederland nu al klimaatneutraal moeten zijn. 

Het rapport is opnieuw een duidelijk signaal aan het kabinet. In juni waarschuwden vierhonderd wetenschappers het kabinet al dat nieuwe gaswinning op de Noordzee haaks staat op de ambitie om de temperatuur op aarde met niet meer dan 1,5 graad te laten stijgen. Dat sluit aan bij de boodschap van het Internationale Energie Agentschap (IEA), dat regeringsleiders al eerder waarschuwde dat nieuwe fossiele projecten starten niet meer mogelijk is en hen opriep fossiele brandstoffen onder de grond te laten.  

Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland: “Het is nu zaak dat de verantwoordelijk staatssecretaris Vijlbrief zo snel mogelijk een afbouwpad voor gaswinning opstelt, per direct stopt met het uitgeven van vergunningen om te zoeken naar nog meer gas en vergunningen voor gaswinning zoals bij de Waddenzee intrekt. Het beleid van Vijlbrief is er op gericht om zo snel en zoveel mogelijk gas op de Noordzee te winnen, zonder na te denken over de gevolgen voor het klimaat. Dat is te vergelijken met 180 kilometer per uur rijden in dichte mist: totaal onverantwoord. Het is tijd dat Vijlbrief de klimaatcrisis serieus gaat nemen en luistert naar de wetenschap”.

Ook de vraag naar gas moet en kan drastisch worden teruggebracht. Uit onderzoek van Berenschot in opdracht van Natuur & Milieu, blijkt dat de industrie met eenvoudige maatregelen zoals isolatie, evenveel gas kan besparen als 1,2 miljoen huishoudens. Ook bij huishoudens kan veel bespaard worden, onder andere door het al aangekondigde verhuurverbod voor huizen met een laag energielabel, zo snel mogelijk concreet te maken

Lees hier het hele rapport.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Isabel Willemsen
Persvoorlichter Greenpeace Nederland
06 – 48 51 17 13
[email protected]