Greenpeace: export gevaarlijk gif uit Europa neemt toe als EU-Mercosur vrijhandelsverdrag doorgaat

20 april 2023, Amsterdam – Braziliaanse limoenen die in Nederland worden verkocht, bevatten residuen van verschillende soorten gevaarlijk landbouwgif. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Duitsland. Een deel van de aangetroffen gifstoffen is verboden in de EU, maar wordt wel naar Brazilië geëxporteerd door Europese bedrijven. Greenpeace waarschuwt dat de handel en het gebruik van landbouwgif in Zuid Amerika verder zal toenemen als het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag zou doorgaan. Volgende maand wordt het verdrag in de EU-Handelsraad besproken. Europa wil juist dat het gebruik van landbouwgif wordt teruggedrongen. Dat doel komt volgens Greenpeace in gevaar door het EU-Mercosur handelsverdrag.

Giftige cocktail op limoenen uit Brazilië in Europese supermarkten

Braziliaanse limoenen, gekocht in Nederland (1) en zeven andere Europese landen (2), zijn door een geaccrediteerd en gecertificeerd laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van pesticiden. Op 51 van de 52 monsters werden residuen van pesticiden aangetroffen. De helft van de pesticiden waarvan residue werd aangetroffen wordt als ‘zeer gevaarlijk’ beschouwd.  Zes van de aangetroffen stoffen zijn niet toegestaan in de EU en op meer dan 90% van de besmette monsters bevond zich een giftige cocktail van tot wel zeven verschillende pesticiden. De onkruidverdelger glyfosaat werd aangetroffen op een derde van de monsters. Er zijn aanwijzingen dat glyfosaat kankerverwekkend is. Een derde van de aangetroffen residuen zit in bestrijdingsmiddelen die door Europese bedrijven BASF en Bayer in Brazilië verkocht worden.  

EU-Mercosur handelsverdrag maakt handel in gevaarlijke pesticiden nóg makkelijker

Europese producenten van bestrijdingsmiddelen exporteren hun producten op grote schaal naar Zuid Amerika. Het EU-Mercosur handelsverdrag maakt de handel in pesticiden tussen Europa en Zuid Amerika goedkoper door verlaging van de  invoertarieven waardoor de export verder zal toenemen. Residuen van deze pesticiden, waarvan een deel niet verkocht mag worden in Europa, zijn vervolgens toch terug te vinden op producten in Europese supermarkten. De bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen zeer schadelijk voor het milieu, mensen en dieren in Zuid Amerika, maar mogelijk ook voor consumenten in Europa (3). Op 25 mei wordt het verdrag besproken door de Europese ministers van Handel.  

“Het verdrag laat zien hoe hypocriet de EU is”, zegt Meike Rijksen van Greenpeace Nederland. “Pesticiden worden geproduceerd in de EU, verkocht aan Brazilië, waar ze mensen en de natuur vergiftigen, en keren vervolgens terug naar Europa als residuen op ons voedsel. Terwijl de Green Deal van de EU het gebruik van pesticiden wil verminderen, stimuleert dit handelsverdrag juist de handel in landbouwgif. Het leidt ertoe dat Europese bedrijven hun gevaarlijke producten tegen lagere kosten en met minder controles op de Zuid-Amerikaanse markt kunnen brengen.” 

“Dit verdrag moet van tafel. Wij roepen de ministers op om nu eens echt werk te maken van handelsbeleid waarin mensen, natuur en het klimaat centraal staan, in plaats van de winsten van enkele multinationals.” 

© Daniel Müller / Greenpeace
  1. Dirk van den Broek, Jumbo, Makro groothandel, Hanos en Sligro in Amsterdam
  2. Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden
  3. De aangetroffen hoeveelheden pesticidenresidue bevinden zich onder de toegestane normen. Het is echter onbekend wat het effect is van een combinatie van verschillende pesticiden (pesticide-cocktail). Ook komen consumenten in aanraking met meer pesticidenresidue bij consumptie van meer groente en fruit. Het consumeren van een beperkte hoeveelheid limoen is naar alle waarschijnlijkheid onschadelijk; ook omdat de aangetroffen pesticidenresiduen zich op de schil bevinden. 

Note voor de redactie

Het complete engelstalige rapport: A Toxic Cocktail: The EU-Mercosur Deal

Lees hier de Nederlandse samenvatting van het rapport  

Persvoorlichter Greenpeace Nederland: 

Anneke Wensing 

06 27000063 

[email protected]

Contact Greenpeace Duitsland:

Lis Cunha, trade campaigner 

+49 170 3832076

[email protected]