Attentie: het conflict met Reef over dit rapport is ten einde. Zie het gezamenlijke statement van Reef en Greenpeace.Forest Crime File: Corporate Crimes, april 2003
Nederlandstalige publicatie over illegale houtkap door houtbedrijf Reef in Kameroen.

Auteur: Greenpeace, Forests Monitor, CED

Omschrijving: “Door het bezit van bosgebieden garandeert Reef dat het hout legaal wordt geproduceerd. Reef stimuleert het gebruik van duurzaam geproduceerd hout.”

Het Nederlandse houtkapbedrijf en houthandelaar Reef bezit een uitstekende milieureputatie. Maar de houtkappraktijken van Reef zijn niet altijd even milieuvriendelijk en sociaal verantwoord als Reef zijn klanten wil doen geloven.

In maart 2003 hebben onderzoekers van het CED (Centre pour l’Environnement et le Développement), Forests Monitor en Greenpeace bewijs verzameld van grootschalige illegale houtkap in Kameroen. Deze gezamenlijke veldonderzoeken hebben uitgewezen dat Reef hout heeft gekapt buiten het gebied van zijn legale kapvergunning VC 11-06-13. Reef heeft tevens hout gekapt in een groot gebied dat ver buiten de grenzen van vergunning VC 11-06-12 valt.

Door het gebruik van GPS-coördinaten (Global Positioning System) hebben de onderzoeken bewijs aan het licht gebracht over een illegaal wegennet, houtopslagplaatsen en achtergelaten boomstammen buiten de houtkapgebieden die Reef legaal zijn toegewezen.

Sommige illegaal gekapte bomen bleken te zijn gemarkeerd met Reef’s legale herkenningsteken, hetgeen een duidelijke aanwijzing is van het ‘witwassen’ van illegaal hout. Er is tevens gebleken dat de houtkappraktijken van Reef een uitermate verwoestend karakter hadden en hebben geleid tot aanzienlijke ecologische schade. Reef’s activiteiten hebben ook de overheid van Kameroen aanzienlijke economische schade berokkend en hebben geleid tot economische
en sociale schade bij lokale gemeenschappen.

Illegale wegenbouw heeft de plantages en oogsten van verschillende lokale dorpelingen verwoest. Deze boeren zijn afhankelijk van de plantages voor hun eten en inkomen, ze hebben echter geen enkele compensatie ontvangen. De dorpelingen waren zo boos op het bedrijf dat zij de houtkap geblokkeerd hebben door middel van traditionele methodes (zie omslag). CED, Forests Monitor en Greenpeace vinden dat Reef verantwoordelijk moet worden gehouden voor de schade die is aangericht en dat de overheid van Kameroen en de lokale bewoners volledig moeten worden gecompenseerd.

Aantal pagina’s: 9

kettingzaagcrimineel-reef