Ommezwaai naar duurzame landbouw noodzaak.

Sinds 1950 is de wereldbevolking verdubbeld. Toch is de beschikbare grond om al die mensen van voedsel te voorzien met slechts 10 procent toegenomen. Sterk verarmde grond moet goedkoop voedsel opleveren. Chemische meststoffen en pesticiden werden ingezet als kortetermijnoplossing voor de grootschalige, intensieve landbouwsystemen. Nu blijkt uit het alarmerende rapport ‘Pesticides and our health – a growing concern’ dat er een verband bestaat tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en verschillende soorten kanker, neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer, chronische ziekten als astma, verstoring van het immuunsysteem en de hormoonhuishouding en ziekten bij pasgeboren kinderen. En het ironische is dat diegenen die ons voedsel produceren het meeste gevaar lopen: de gezondheid van vooral boeren, tuinders en mensen die in de buurt wonen van intensief bespoten landbouwgrond staat op het spel.

De oplossing – ecologische landbouw

Al langer pleit Greenpeace voor een verandering van het huidige landbouwsysteem. Moderne ecologische landbouw maakt het gebruik van chemische middelen overbodig en het is de enige manier om de bevolking te beschermen, iedereen te voorzien van gezond en veilig voedsel en de ecosystemen waarin we leven te beschermen.

Lees hier de Nederlandse samenvatting 

Pesticides and our health