Met FSC, het keurmerk voor duurzame bosbouwproducten, gaat het ogenschijnlijk uitstekend. Wereldwijd is meer dan 180 miljoen hectare bos FSC-gecertificeerd (bijna drie keer de oppervlakte van Frankrijk). In Nederland prijkt het logo van het Forest Stewardship Council op ruim een kwart van het hout, papier en karton. Met het succes beginnen sommige FSC-uitgangspunten helaas te verwateren. Ook schort er het nodige aan de controle en handhaving. Greenpeace tikt de bosbeheerders op de vingers en roept alle FSC-leden op om pal te staan voor verregaande maatregelen. Pijnlijk maar noodzakelijk. Op deze pagina’s onze publicaties over FSC.

Voorbeelden van falend FSC-beleid

De drie grootste pulp- en papierproducenten in Finland verkopen producten met het FSC-stempel terwijl dat uit bossen komt waar kaalkap op grote schaal plaatsvindt.

Het grote Canadese bedrijf Resolute Forest Products houdt zich niet aan de regels voor het behoud van de ecologisch gezien meest waardevolle bosgebieden. Ook schendt het de rechten van de inheemse bevolking.

Resolute schiet bovendien ernstig tekort in de bescherming van intacte bosgebieden. FSC heeft begin 2014 een aantal certificaten van Resolute geschorst. Maar hout uit deze gebieden komt nog steeds in de handel als FSC-product van ‘Controlled Wood’.

De bosbouw in Rusland verloopt uiterst destructief en vreet zich steeds verder door de voorheen intacte taiga. In het Dvinsky-bos, een van de grootste nog wilde en intacte bosgebieden van Europa, dragen FSC-gecertificeerde bedrijven bij aan bosdestructie, inclusief delen die voor wettelijke bescherming zijn aangewezen.

Voorbeeld van succesvol FSC-beleid

Diverse Canadese boseigenaren doen er gelukkig wel alles aan om hun bossen gezond te houden en de bewoners tevreden. Dat legt hen geen windeieren

In de kustbossen van Californië werkt Mendocino Redwood Company. Dit bedrijf overlegt zoals het hoort met bewoners en belanghebbenden, is transparant, werkt aan bosherstel en bevordert de biodiversiteit. Zo kapt Mendocino niet in bos waar de bedreigde ‘northern spotted owl’ leeft.

Vitale bossen met betrouwbaar FSC

Om allerlei planten en dieren voor uitsterven te behoeden is het van groot belang dat bosbouw plaatsvindt zonder ontbossing en bosdegradatie, zeker als het gaat om de laatste intacte bosgebieden op aarde. Twintig jaar geleden bedacht Greenpeace samen met bedrijven en andere organisaties daar een duurzame oplossing voor: FSC. Nog steeds is FSC het enige internationale keurmerk wat enigszins garanties kan geven dat hout (en papier) uit duurzaam beheerde bossen komt. Maar deze waarborg vertroebelt. Daarom roept Greenpeace alle FSC-leden op om samen de zwakke plekken binnen het certificeringssysteem aan te pakken, zodat het FSC-keur zijn kracht en betrouwbaarheid bewaart.