Het rapport ‘Sustainable alternatives for land-based biofuels in the European Union’ kijkt naar de mogelijkheden om de Europese transportsector te vergroenen. En dat zonder in de valkuil te vallen van het bijmengen van onduurzame biobrandstoffen uit voedselgewassen. Het onderzoek werd uitgevoerd door CE Delft, in opdracht van Greenpeace, Birdlife, Transport & Environment en het European Environmental Bureau (EEB).
vrijdag 18 januari 2013

Het oogsten van maïs in Noord-Duitsland. Deze maïs wordt gebruikt voor biobrandstoffen en diervoerder.

 

In Europa geldt een doelstelling van 10 procent hernieuwbare energie in de transportsecor per 2020. Greenpeace is blij met deze doelstelling, want we moeten zo snel mogelijk van onze olieverslaving af. Maar deze doelstelling wordt momenteel vooral ingevuld door het bijmengen van onduurzame biobrandstoffen  uit voedselgewassen.

Dit rapport laat zien dat de EU-doelstelling ook op een schone manier behaald kan worden. Door een combinatie van energiebesparing, elektrische auto’s en treinen die op groene stroom rijden en biobrandstoffen en biogas uit organisch afval.

Download hier de samenvatting, of het gehele rapport:

Samenvatting: Putting EU green transport policy back on track

Rapport: Duurzame alternatieven voor foute biobrandstoffen