In een rechtszaak die is aangespannen door een coalitie van kleine eilandstaten, waaronder Antigua, Barbuda en Tuvalu, heeft het Internationaal Zeerechttribunaal (ITLOS) geoordeeld dat de uitstoot van broeikasgassen een vorm van zee-vervuiling is onder het zeerechtverdrag van de Verenigde Naties.

Het Internationaal Zeerechttribunaal heeft vastgesteld dat landen verplicht zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C, om de zeeën en oceanen te beschermen en in stand te houden. Dit betekent dat staten alles wat in hun macht ligt moeten doen om klimaatverandering te beperken. Het tribunaal oordeelde dat staten die deze verplichtingen niet nakomen, aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Dit is een historische overwinning voor de kleine eilandstaten, die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar nu worden geconfronteerd met de ergste gevolgen. Het is noodzakelijk dat rijkere en sterk vervuilende staten de verantwoordelijkheid nemen voor hun historische en aanhoudende bijdrage aan klimaatverandering.

“Het advies van ITLOS is een belangrijke stap voorwaarts in de internationale milieuwetgeving en de bescherming van onze oceanen,” zegt Louise Fournier, juridisch adviseur voor klimaatrechtvaardigheid en aansprakelijkheid bij Greenpeace International.

“De oceanen zijn ’s werelds grootste CO2-opslag. Onze oceanen voorzien ons van voedsel, bestaansmiddelen, cultuur en de helft van de zuurstof in de atmosfeer. Ze zijn van vitaal belang in de strijd tegen de klimaatcrisis en voor het behoud van al het leven op aarde.”

Laura Meller, campagneleider Protect the Oceans bij Greenpeace Nordic: “Het beschermen van onze oceanen is het beschermen van onze toekomst. Mariene biodiversiteit is de hartslag van onze blauwe planeet en ondersteunt ecosystemen waar gemeenschappen en economieën van afhankelijk zijn. Biodiversiteit zorgt voor veerkracht tegen klimaatverandering, levert essentiële hulpbronnen en houdt het evenwicht van onze oceanen in stand.

Het baanbrekende advies van ITLOS moet dienen als een oproep tot actie voor staten om de uitstoot van broeikasgassen tot nul te reduceren, het Wereldoceanenverdrag te ratificeren en de biodiversiteit in onze zeeën en oceanen te beschermen tegen de klimaatcrisis.”