De natuur holt achteruit en klimaatopwarming heeft steeds vaker ernstige gevolgen. Ondanks deze noodkreten van ons thuis – de planeet – worden in de EU momenteel verwoede pogingen gedaan om klimaatbeleid en natuurbescherming de nek om te draaien. Gelukkig kun jij daar als individu iets aan doen: gebruik je stemrecht tijdens de Europese verkiezingen op 6 juni en stem GROEN! 

Aanhoudende droogte verpestte afgelopen jaar oogsten in heel Zuid-Europa, terwijl enkele van de natste maanden ooit op dit moment hetzelfde doen in het Noorden. Veel boeren eisen terecht een eerlijk inkomen en bescherming tegen een meedogenloze markt die wordt gedomineerd door enkele grote spelers die hen voor elke cent onder druk zetten. Maar het afbreken van natuurbescherming of de klimaataanpak zal de Europese boeren niet redden. Integendeel; het maakt ons allemaal nóg kwetsbaarder voor extreme weersomstandigheden die de gewassen kunnen verwoesten. Gezonde natuur is simpelweg een randvoorwaarde om voedsel te verbouwen. Denk aan de rol van bijen en andere insecten en vogels, die zorgen voor de bestuiving van onze voedselgewassen en de bestrijding van plaaginsecten.

Méér in plaats van minder boeren

Voor een eerlijke en veilige toekomst voor ons allemaal moet het huidige landbouwsysteem op de schop, natuurlijk met een goed inkomen voor de boer en betaalbare prijzen voor gezonde, meer plantaardige voeding. In de landbouw van de toekomst werken boeren niet tegen, maar juist samen met de natuur. De landbouw is dan niet meer afhankelijk van allerlei dure en natuurverwoestende inputs zoals pesticiden, kunstmest en geïmporteerde diervoeder, waarvoor in bijvoorbeeld Brazilië bossen worden gekapt. Boeren worden tevens beloond voor ‘groene diensten’, zoals natuur- en landschapsbeheer.

Zo’n ecologisch landbouwsysteem – in balans met de natuur – biedt juist aan meer gezinnen perspectief om hun boerenbedrijf te kunnen voortzetten. Er zijn dan minder dieren, maar wel meer boeren nodig. En dat is iets wat we zeker weten: als we doorgaan op de oude voet: de ongelijkheid in de sector zal blijven groeien, omdat het huidige systeem stuurt op zoveel mogelijk productie voor zo laag mogelijke prijzen, met steeds meer inputs en technische oplossingen om de effecten op natuur en milieu enigszins in te dammen. Alleen met schaalvergroting en intensivering zijn deze kosten te dragen. Dat betekent dat grote boerderijen nóg groter zullen worden; kleine boerderijen gaan aan deze ratrace ten onder.

De echte winnaars: internationale bedrijven

En zie daar de échte winnaars van deze grootschalige landbouw: een paar grote boerenbedrijven, maar verder vooral internationaal opererende bedrijven die deze landbouwproducten leveren en financieren, zoals Rabobank, veevoederhandelaar Cargill of pesticidenmaker Bayer. Voor hen is dit verwoestende landbouwsysteem zeer lucratief, als je naar hun winstcijfers kijkt. En wat dacht je van retailers als Albert Heijn, die de boeren al jarenlang in een wurggreep hebben door de inkoopprijs zo laag mogelijk te houden om winsten te maximaliseren?  

Rookgordijnen voor zetelwinst

Met valse beloftes, verkeerde aannames en rookgordijnen trekken sommige politici het beeld op dat natuurbescherming en klimaatactie die de basis van het leven op aarde beschermen een aanval zijn op het bestaansrecht van de boer, terwijl het tegendeel waar is. We hebben zowel onze boeren als gezonde natuur keihard nodig voor een toekomstbestendig voedselsysteem. 

Het échte probleem is de manier waarop de industriële landbouw is georganiseerd. Maar ondertussen doen diezelfde politici niets om de klachten van boeren over misbruik in de toeleveringsketen of oneerlijke concurrentie en goedkope import uit handelsovereenkomsten aan te pakken. De exorbitante winsten die de grote bedrijven maken ten koste van boer, natuur en klimaat blijft uit dit beeld. Daarom hebben we met ruim 140 organisaties een open brief opgesteld waarin we alarm slaan over deze brede aanval op de natuur. 

Kies voor de toekomst: stem GROEN

Veranderingen zijn voor veel mensen spannend. Maar dit keer is kiezen voor verandering in de landbouw de enige optie: óf je houdt vast aan een oud systeem dat bewezen destructief is en een leefbare aarde op het spel zet, óf je kiest voor een eerlijke en veilige toekomst voor ons allemaal. Kies voor die toekomst, stem daarom op 6 juni GROEN!