Geachte Minister Schouten, mevrouw Jansen, In het Regeerakkoord heeft het Kabinet 200 miljoen euro gereserveerd voor de sanering van de varkensstapel in gebieden waar mens en milieu te lijden hebben onder een te hoge veedichtheid. Greenpeace is blij dat deze dringend noodzakelijk stap eindelijk wordt gezet. Nederland is het land met de hoogste veedichtheid van Europa en we betalen hiervoor een te hoge prijs. Denk aan verlies van biodiversiteit, ontbossing voor soja, mestoverschotten, vervuiling van bodem en grondwater, stank, fijnstof en zoönosen. En recent heeft de NVWA een groep varkenshouders op de vingers getikt vanwege dierenwelzijnsproblematiek.

De sector kent daarnaast ook financieel-economische problemen. Door overproductie, lage prijzen en kostprijs verhogingen – onder meer door dure technische ingrepen om de impact van de varkenshouderij te verkleinen – kent de sector relatief veel stoppers en faillissementen. Bijna de helft van de varkensboeren leeft onder de armoedegrens, zo schreef het economisch bureau van de ING in 2016.

Vanzelfsprekend trekt Greenpeace zich het lot van individuele boerenfamilies aan. Een boer die ‘rood staat’ kan bovendien niet groen handelen. Dat u inzet op warme sanering waarbij ook goed wordt nagedacht over de financiële gevolgen voor boerenfamilies steunen wij daarom van harte.

Download de gehele brief:

Brief-varkenssector