Hooggeachte heer Zijlstra,
Op 28 oktober j.l. bezocht een grote delegatie van inheemse volken en lokale gemeenschappen uit tropische regenwouden ons land met een indringende boodschap: bossen spelen een cruciale rol in het halen van de klimaatdoelen van Parijs en zij zijn essentieel om die bossen te beschermen.

Helaas betalen hun leiders een hoge prijs voor het beschermen van die bossen. In 2016 werden volgens een studie van Global Witness 80 inheemse milieuactivisten vermoord. Het beschermen van de rechten van inheemse en lokale bosgemeenschappen is volgens studies een effectieve methode om ontbossing tegen te gaan en bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen.

Bijlage bij brief: declaration of the guardians of the forest

Download de gehele brief:

Brief NGOs inzake noodzaak aandacht voor inheemse volken en lokale gemeenschappen in mensenrechtenbeleid