Brief aan de Algemene Commissie voor LNV

Geachte Kamerleden,

Op de agenda van het AO van 11 september staat het voorstel van de Europese Commissie voor een EU-richtlijn ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken (OHP’s) tussen bedrijven in de voedselvoorzieningsketen. Het EC-voorstel verbiedt enkele OHP’s (zie de annex) en verplicht iedere lidstaat tot het instellen van een publieke handhavingsinstantie die klachten anoniem behandelt en ook een onderzoeksmandaat heeft.

Nederland wordt daarmee tot een flinke inhaalslag bewogen. Tot voor kort leunde het beleid slechts op een vrijwillig initiatief van ketenpartners dat onvoldoende effectief bleek1 en pleitte Nederland bovendien lang tegen Europese wetgeving. Het huidige kabinet is positief over het wetsvoorstel (BNC-fiche) en pleit op één punt zelfs voor een uitbreiding van de richtlijn: het betrekken van meer landbouwproducten (ook bloemen). Bovendien erkent het in de brief Positie van de boer de problematische scheve machtsverhoudingen in deze sector en de onderhandelingsmacht van supermarkten.

Ondergetekenden zien het voorstel als een goede en noodzakelijke stap om de toeleveringsketens van supermarkten eerlijker te maken. Wel hebben wij enkele suggesties om het EC-voorstel effectiever te maken, daarbij betrekken we ook de positie van Nederland.

Download hier de gehele brief:

Brief aan Kamerleden LNV Oneerlijke Handelspraktijken Voedselketen

Deze brief is ondertekend door SOMO, NAV, Supermacht.nl, Oxfam, Fairfood en Greenpeace.