Ondanks de vele milieucrises die worden veroorzaakt door overexploitatie, zijn er onderhandelingen gaande om mogelijk een van de grootste winningsoperaties in de geschiedenis te starten: diepzeemijnbouw. We dringen er bij de minister van Buitenlandse Zaken op aan om tijdens de komende vergaderingen van de International Seabed Authority (ISA) Council & Assembly in juli 2023 voor een voorzorgsbenadering te pleiten en op te roepen tot een moratorium of pauze op diepzeemijnbouw.