În cursul anului 2015 autoritățile au înregistrat în medie 96 de cazuri/zi de tăieri ilegale.

Conform studiului Greenpeace cu privire la evoluția suprafeței acoperite de păduri din România pentru intervalul 2000-2011, aproximativ 280.108 ha au fost despădurite sau degradate. O actualizare din 2015 a hărții arată că ritmul degradării pădurilor s-a menținut la același nivel în perioada 2012-2014, suprafața totală afectată fiind de 361.068 ha6.

Studiul de față continuă activitatea de monitorizare pe care Greenpeace a început-o în anii anteriori cu publicarea a trei rapoarte despre tăierile ilegale pentru intervalul 2009-2011, pentru anul 2012 și pentru intervalul 2013-2014.

În cursul anului 2015 autoritățile au înregistrat 34.870 de cazuri de tăieri ilegale, ceea ce reprezintă 96 de cazuri/zi. Acest lucru indică o creștere a numărului de cazuri de tăieri
ilegale față de perioada anterioară.

*****

Susține protejarea celor mai mari suprafețe de păduri vrgine din zona temperată și o administrare responsabilă pentru pădurile României

Raport taieri ilegale 2015