Greenpeace a transmis o serie de comentarii referitoare la extinderea carierei Roșia, Gorj

Documentul reprezintă punctul nostru de vedere privind Raportul la studiul de impact asupra mediului – continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licență al UMC ROȘIA, propus a fi amplasat în extravilanul/intravilanul comunei Fărcășești, județul Gorj

Participare consultare publică