Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

Greenpeace Akdeniz, kişisel verilerin korunmasının ve gizliliğinin kişilerin temel hakkı olduğuna inanır ve güvenliğinizi korumak için çalışır. Bu nedenle, yürürlükte olan kanun kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak istiyoruz.

I. Genel Kanun Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) Greenpeace-Akdeniz olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştiriyoruz.

II. Greenpeace Akdeniz’in Kişisel Verileri Toplamasının Yasal Dayanağı Nedir?​​​

Greenpeace Akdeniz dergi abonelerine, imza kampanyası katılımcıları ve sitelerimizi ziyaret eden 3. Kişilere ait kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.​​​

III. Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz?

Greenpeace Akdeniz, topladığı verileri, sizi yeni gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar edebilmek için kullanır. Greenpeace dergi abonesi olursanız, imza kampanyasına katılırsanız ve sizinle hangi yollarla iletişim kurmamıza izin verdiğinizi bizimle paylaşırsanız, Greenpeace Akdeniz size kampanyaları hakkında bilgi verici e-postalar, mesajlar gönderecek ve sizi arayacaktır.

İletişim izinlerinizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir, ileti alıp almamaya ilişkin seçiminizi, iletilerin altında bulunan tercih kutucuklarını işaretleyerek, dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

IV. Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Greenpeace Akdeniz, size ait verileri, sizin verdiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında Greenpeace Akdeniz’e ait web siteleri, sokakta ve telefonda yapılan dergi aboneliği çalışmaları ve televizyon reklamına cevaben gönderilen SMS’lerle toplar.

Greenpeace siteleri, Google tarafından sağlanan, Google Analytics adındaki internet analiz servisini kullanır. Bu servis site kullanıcılarının ziyaret tarihi, saati ve site içinde hareketlerini izler. Greenpeace, bu bilgileri site performansını iyileştirmek, hangi gün ve saatlerde yoğunluk olduğunu görebilmek ve sitenin hangi alanlarına rağbet edildiğini öğrenmek için kullanır.

Google Analytics, çerezler kullanır. Çerezler, sitemiz tarafından sizin bilgisayarınıza kaydedilen küçük verilerdir. Çerezler tarafından sağlanan bilgi, Google tarafından kaydedilir. Google bu bilgileri sitemizi nasıl kullandığınızı takip etmek, site faaliyetleriyle ilgili raporları derlemek için kullanır. Google bu bilgileri Google adına işleyecek üçüncü taraflara da aktarabilir. Google IP adresinizi Google tarafından tutulan başka verilerle de birleştirebilir. Bu siteyi kullanarak, yukardaki amaçlarla Google tarafından verilerinizin işlenmesine izin veriyorsunuz.

Sitemiz çerezleri bazı seçenekleri kullanıcı tercihlerine göre düzenlemek, kayıtlı kullanıcıların yorum yapmasını kolaylaştırmak, yeniden veri girişi yapmadan formları doldurmalarını sağlamak ve siteyi düzenli ziyaret eden kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek için de kullanır.

İnternet tarayıcınızı bir site bilgisayarınıza çerez kaydetmek istediğinde sizi uyarması veya çerezleri kaydetmemesi için ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde sitenin fonksiyonlarının kısmen veya tamamen işlevsiz hale gelebileceğini bilgilerinize sunarız.

V. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. İşlenmişse bilgi talep etme,

  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvurularınızı yazı ekinde yer alan form aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurularınızın tarafımızca en geç otuz gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren otuz gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi anımsatırız.

VI. Kişisel Verilerinizi Kiminle ve Neden Paylaşıyoruz?

Greenpeace Akdeniz  kural olarak abonelerinin, imza kampanyasına katılanların, ve diğer 3. Kişilerin iletişim bilgilerini sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmaz.

Bununla birlikte dergi, kampanya bilgilendirmesi ve çevre haberleri gibi söz verilen içerikleri ve materyalleri gönderebilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere ve Greenpeace’in yurtiçi veya yurtdışında yalnızca Greenpeace’in uluslararası ilkeleri kapsamında ilişkide kuruluşlara olduğu mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Daha iyi reklam ve tanıtım deneyimi için hedefleme yapılabilmesi amacıyla, iletişim bilgileri; sınırlı, güvenli ve yasal düzenlemelerin elverdiği şekil ve ölçüde reklam mecraları ile paylaşılmaktadır.

Gerektiği durumlarda yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin VII. numaralı maddesinde belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Greenpeace Akdeniz sorumlu olmadığını beyan eder.

VII. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Greenpeace Akdeniz, kişisel verilerin kaybolmaması ve hukuk dışı kullanılmaması için gerekli önlemleri alır. Greenpeace Akdeniz’in sitesinde maddi destek vermek için kullandığınız sayfamız, veri hırsızlığı ve sahteciliği önlemek amacı taşıyan Secure Sockets Layer (SSL) adlı güvenlik protokolünü kullanarak kredi kartı bilgilerinizi korur. Güvenli bir sayfadayken, internet tarayıcınız güvenli bir sayfada olduğunuz konusunda sizi bilgilendirir.

Greenpeace Akdeniz, çevrimiçi kişisel ve önemli bilgilerinizi korumak için SSL kullanırken, aynı zamanda çevrimdışı bilgilerinizi de korur. Sadece kredi kartı numarası gibi önemli bilgileriniz değil, bütün bilgileriniz koruma altındadır.

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Greenpeace Akdeniz’in yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

İmza kampanyalarına katılarak, dergi abonesi olarak ve sizinle iletişime geçmek için bize iletişim bilgilerinizi bırakarak bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve Greenpeace’e bilgilerinizi mevzuata uygun şekilde toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

VIII. KVKK uyarınca Greenpeace Akdeniz’in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşeleyebileceği Haller Nelerdir?

KVKK uyarınca Greenpeace Akdeniz’in Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Greenpeace Akdeniz, açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak (başvuru formu örneğine buradan ulaşabilirsiniz) veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak kurumumuza yapılacak başvurular, Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak kurumun [email protected] e-posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

KVKK_Basvuru_Formu

Kisisel_Veri_Saklama_ve_Imha_Politikasi