Enkazdan Başka Felaketler Çıkmasın

Bu depremler “asrın felaketi” olarak yansıtılmaya çalışılıyor. Oysa önlenemez bir doğa olayı deprem, karar vericilerin, denetleyicilerin yanlış adımları sonucu bir felakete dönüştü. Sistematik ihmaller, onbinlerce önlenebilir ölüme neden oldu.

Şimdi deprem bölgesinde alınmayan önlemler, uygulanmayan yönetmelikler sonucu yakınlarını kaybeden milyonlarca insan ve kırılgan ekosistemimiz bu yıkımdan doğan başka felaketlerle karşı karşıya.

İnsan ve çevre sağlığı için büyük tehdit

Yıkılan binlerce yapı sonucu ortaya çıkan milyonlarca ton enkaz insan ve çevre sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor. Enkazlar, ekolojik yapıya zarar verecek asbest gibi zehirli kimyasallar, zararı herkes tarafından bilinen plastik türevleri ve daha birçok riskli malzeme barındırıyor. Bu malzemelerin kontrolsüz biçimde vadiler, ovalar, tarım alanları, sulak alanlar gibi bölgelere taşınması toprağı, suyu, havayı kirleterek bütün olarak yaşamı tehlikeye atacak ve yeni felaketlere yol açacaktır. 

Başka felaketlerin önüne geçmek için enkaz kaldırma süreci ilgili yönetmeliğe uygun olarak yürütülmeli, yönetmeliğin eksik kaldığı durumlarda ise her aşama insan ve doğa yararına planlanmalıdır.