On yıllardır yaşamımızı güvensiz, adaletsiz ve sağlıksız kılan, doğanın, insanın ve emeğin söz hakkını ortadan kaldıran bu sistem değişmeli.


Biz yaşamı savunanlar, bu umutsuzluğa mecbur değiliz. İklim ve çevre adaleti, toplumsal adalet, ekonomik adalet istiyoruz. Kararlara katılmak; çocuklarımızı, iklimi, kentleri, doğayı, yaban hayatını korumak ve geleceğe güvenle bakmak istiyoruz.

YEŞİL, ADİL DÖNÜŞÜM İSTİYORUZ