Doe mee aan de detox campagne

De Detox-campagne

In 2011 lanceerde Greenpeace de Detox-campagne. We hebben links blootgelegd tussen grote kledingmerken en textielfabrieken in China die gevaarlijke chemicaliën lozen in rivieren. Deze chemicaliën vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid van mens en milieu, en vergiftigen kostbare waterwegen over de hele wereld. Veldwerk en onderzoek in productielanden, en analyses van kledingstukken op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, resulteerde in baanbrekende rapporten die de giftige waarheid achter onze kleding aan het licht brachten. Een overzicht.

Het probleem

Zuiver water is niet alleen een mensenrecht, het is ‘s werelds meest bedreigde essentiële natuurlijke hulpbron. Waterwegen zoals rivieren en meren vormen niet alleen de habitat voor allerlei dieren en planten, het zijn ook onmisbare hulpbronnen voor bijna alle leven op Aarde. Veel mensen zijn afhankelijk van dit water om te drinken, voor de landbouw en voor voedsel zoals vis en schaaldieren. Toch worden deze levensnoodzakelijke waterbronnen vaak misbruikt door de industrie en gebruikt als privériool.

Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up

Voor ons laatste rapport, gepubliceerd in november 2012, lieten we kledingstukken van 20 mondiale modemerken, waaronder Zara, Calvin Klein, Levi’s en Victoria’s Secret, analyseren op de aanwezigheid van een waaier aan gevaarlijke chemicaliën. In stukken van ieder merk vonden we nonylfenolethoxylaten, (NPEs), die kunnen afbreken tot giftige en hormoonverstorende stoffen als ze in het milieu belanden. Daarnaast bevatten sommige kledingstukken hoge concrentraties giftige weekmakers en kankerverwekkende amines afkomstig van textielverf.

Zie ook Giftige garen

Het gebruik van deze chemicaliën tijdens het productieproces leidt tot watervervuiling die miljoenen mensen overal ter wereld treft. Alleen al in China heeft een derde van de bevolking geen toegang tot proper drinkwater. 70 percent van de rivieren, meren en waterbekkens is er vervuild. De textielindustrie is één van de grote boodsdoeners. Ze gebruikt verschillende chemicaliën voor procédés gaande van verven tot bedrukking en afwerking. Het afvalwater van deze processen is vaak giftig en kan belangrijke waterwegen verontreinigen. Lozing ervan kan de gezondheid van de mens, van dieren en planten en het milieu negatief beïnvloeden.

De publicatie van het rapport en de daaropvolgende campagne, hebben er eind november 2012 voor gezorgd dat ’s werelds grootste modeketen Zara besliste af te kicken van gif door tegen 2020 alle lozing van giftige stoffen uit haar volledige productieketen te elimineren. Daarmee voegde Zara zich bij de zes andere merken die zich eerder al engageerden om te ‘detoxen’.

Eerder in de campagne publiceerde Greenpeace al drie andere onderzoeksrapporten.

Dirty Laundry deel 1

Een onderzoek van een jaar lang naar watervervuiling leidde tot de ontdekking dat twee textielfabrieken in China een reeks gevaarlijke chemicaliën loosden in de deltas van de Yangtse-rivier (Blauwe rivier) en de Parelrivier. Deze fabrieken zijn leveranciers van een aantal grote globale merken, waaronder Nike, H&M en Lacoste.

We hebben vastgesteld dat deze fabrieken toxische en persistente chemicaliën met hormoonverstorende eigenschappen loosden. Er werden alkylfenolen (waaronder nonylfenol) aangetroffen in afvalwatermonsters uit beide fabrieken, en perfluorverbindingen (PFK’s) in het afvalwater van het Youngor-textielcomplex. Dat ondanks de aanwezigheid van een moderne afvalwaterbehandelingsinstallatie in de Youngor-fabriek.

De alkylfenolen en PFK’s die in de monsters werden aangetroffen zijn een bron van ernstige ongerustheid. Ze staan immers bekend om hun hormoonverstorende werking en kunnen zelfs bij lage concentraties gevaarlijk zijn. Beide groepen van chemicaliën zijn kunstmatige stoffen die hardnekkig in het milieu aanwezig blijven en potentieel vernietigende effecten kunnen hebben doordat ze ophopen in de voedselketen.

Heel wat gevaarlijke chemicaliën kunnen ook worden getransporteerd via onze oceanen, atmosfeer en voedselketens en accumuleren op plaatsen ver weg van hun oorspronkelijke bron. Ze werden aangetroffen in de lichamen van dieren waaronder vogels, vissen, walvissen, ijsberen en zelfs menselijke moedermelk.

Maar wat meer is, ons onderzoek betrof slechts twee van de duizenden industriële inrichtingen in China. De resultaten van deze stalen wijzen op een veel groter probleem, dat niet beperkt blijft tot China en de textielindustrie. Wat we nodig hebben is innovatief leiderschap van merken die zich willen opwerpen als voorvechters van nieuwe, schone productiemethodes die een einde te stellen aan het dumpen van gif in onze waterwegen.

Dirty Laundry deel II

Uit verder onderzoek van Greenpeace is gebleken dat shoppers over de hele wereld vervuilde kleding kopen en onbewust bijdragen tot waterverontreiniging wanneer ze hun nieuwe kleding wassen. Van de 78 artikelen die voor het Dirty Laundry 2-rapport van Greenpeace werden geanalyseerd, testten er 52 positief voor de aanwezigheid van nonylfenolethoxylaten (NPE’s) boven de detectiegrens van 1 milligram NPE per kilogram materiaal (mg/kg). Kleding van op een na (GAP, twee monsters) alle vijftien geteste merken bevatte NPE’s boven de detectiegrens. De kledingstukken werden gekocht in winkels in achttien landen.

De resultaten bevestigen zowel het gebruik van deze chemicaliën bij de productie als de het feit dat gif terecht komt in waterwegen en rivieren ver buiten het productieland. Het probleem en de oplossing zijn dus geen louter lokale aangelegenheid. Dit is een echt globaal probleem.

Tekenen van vooruitgang

De globale toeleveringsketens van de textielindustrie zijn moeilijk te ontwarren. Er zijn veel bedrijven en landen bij betrokken, die allemaal mee verantwoordelijk zijn voor het lozen van deze gevaarlijke chemicaliën. Maar het zijn de eigenaars van de grote merken die de productontwikkeling aanstureninclusief onderzoek en ontwerp. Zij zijn dus best geplaatst om verandering op gang te brengen in het productieproces van textiel en kleding. Dat kunnen ze via hun leverancierskeuze, hun productontwerp en de controle die ze hebben over het gebruik van chemicaliën in het productieproces en het eindproduct.

In juli 2011 daagde Greenpeace ‘s werelds grootste sportmerken uit om op te komen voor een gifvrije toekomst. Deze merken zijn niet alleen zelfverklaarde leiders en vernieuwers. Ze hebben ook de omvang en invloed om samen met hun leveranciers echte veranderingen op het terrein teweeg te brengen en een einde te maken aan het gebruik en de lozing van gevaarlijke chemicaliën.Eind augustus 2011 hebben Nike, Adidas en Puma zich geëngageerd om tegen 2020 alle gevaarlijke chemicaliën te elimineren uit hun volledige toeleveringsketens en de volledige levenscyclus van hun producten. Op 20 september werden hun engagementen ruimschoots geëvenaard door H&M, toen de internationale snelle modegigant zich ook bereid verklaarde om informatie te publiceren over de chemicaliën die door de fabrieken van zijn leveranciers werden geloosd. De eerste informatieronde zou tegen eind 2012 gepubliceerd moeten worden, en zal de belangrijkste leveranciers van H&M in China en andere landen bevatten.

Deze vier bedrijven hebben, na hun individuele beloftes een proces gelanceerd om samen met andere bedrijven uit de textielindustrie te komen tot, een “gezamenlijke roadmap” om een einde te maken aan de lozing van gevaarlijke chemicaliën. Tijdens het proces sloten zich nog twee andere bedrijven aan die ook toegezegd hebben om tegen 2020 alle gevaarlijke chemicaliën uit hun toeleveringsketens en producten te bannen: het Chinese sportkledingmerk Li-Ning en het snelle modemerk C&A.

Midden november 2011 publiceerden deze zes bedrijven een ontwerp roadmap met daarin alle stappen die ze willen nemen om hun beloftes te kunnen nakomen. Ze nodigen ook andere merken uit om samen met hen te strijden tegen de lozing van gevaarlijke chemicaliën in de modesector.

Hier kunt u de grondige analyse downloaden van de ontwerp roadmap en de elementen die de merken volgens Greenpeace nog moeten toevoegen om de kampioenen van een gifvrije toekomst te worden.

De oplossing

Greenpeace roept alle kledingmerken op om zich in te zetten voor een gifvrije toekomst en samen te werken met al hun leveranciers om het lozen van gevaarlijke chemicaliën in hun toeleveringsketen en producten te bannen. Hiervoor moeten ze:

    • EEN BETERE TOEKOMST ONTWERPEN: Een duidelijk beleid voor hun bedrijf en leveranciers vastleggen om met concrete en realistische deadlines over te schakelen van giftige naar niet-gevaarlijke chemicaliën.

 

    • DOEN WAT ZE ZEGGEN: Inspelen op de dringendheid van de situatie en echte wezenlijke maatregelen op het terrein treffen door de gevaarlijkste chemicaliën te identificeren en deze onmiddellijk te elimineren.

 

    • TRANSPARANTIE HIP MAKEN: Gegevens over leveranciers openbaar maken, de lijst van aan beperkingen onderworpen stoffen die ze gebruiken, vrijgeven en onthullen welke gevaarlijke chemicaliën de leveranciers nog lozen. Zonlicht is een krachtig ontsmettingsmiddel!

 

    • DE TREND ZETTEN: Zodra ze hun individuele belofte hebben gedaan, hebben invloedrijke bedrijven ook de macht om veranderingen in de sportkleding en mode-industrie teweeg te brengen door met anderen samen te werken

 


Mensen die in de buurt van fabrieken en rivieren wonen hebben het recht om te weten wat er in het water zit.

Greenpeace zet in op de aanpak van het dringende probleem van de lozing van gevaarlijke chemicaliën in onze waterwegen. Toch beseffen we dat er nog veel andere ernstige en dringende problemen zijn in de textielindustrie die aangepakt moeten worden. Via organisaties als UNICEF, Oxfam en Save the Children komt u meer te weten over deze problemen en wat u hieraan kunt doen.

Voor het laatste nieuws over welke bedrijven worden gelinkt aan het gebruik van sweatshops of kinderarbeid: www.cleanclothes.org en www.laborrights.org 

De laatste updates

 

Giftige stoffen

Afbeelding | 15 december, 2011 om 18:20

Giftige stoffen

Afbeelding | 15 december, 2011 om 18:20

Giftige stoffen

Afbeelding | 15 december, 2011 om 18:20

Giftige stoffen

Afbeelding | 15 december, 2011 om 18:19

Giftige stoffen

Afbeelding | 15 december, 2011 om 18:19

Giftige stoffen

Afbeelding | 15 december, 2011 om 18:18

Giftige stoffen

Afbeelding | 15 december, 2011 om 18:18

Detox: grote kledingmerken gaan gifvrij

Nieuwsartikel | 21 november, 2011 om 12:14

C&A en het Chinese sportmerk Li-Ning zijn voorlopig de laatste kleppers die beloven tegen 2020 geen giftige stoffen meer te lozen in Chinese rivieren. Deze zomer hing Greenpeace de vuile was buiten van enkele grote sport- en kledingmerken. Al...

Giftige stoffen elimineren

Fotogalerij | 25 oktober, 2011

Giftige stoffen

Afbeelding | 25 oktober, 2011 om 14:23

21 - 30 van 252 resultaten.

Onderwerpen