Ellentmondásos ítéletek a kishantosi birtokvédelmi perekben

Sajtóközlemény - május 30, 2014
Budapest, 2014. május 30. – Május 28-án és 29-én 4 új birtokvédelmi kérelem tárgyalására került sor a Székesfehérvári Járásbíróságon Kishantos ügyében. Kishantos birtokvédelmi kérelmét elutasította a bíróság, egy „új nyertes” birtokvédelmi kérelmét pedig első fokon jóváhagyta. A döntések ellen a Kishantosi Nonprofit Kft. fellebbez.

A 2014. május 28-i tárgyaláson Kishantos birtokvédelmi kérelmét elutasította a bíróság, egy „új nyertesnek” pedig ugyanezen tárgyaláson a bírónő jóváhagyta a birtokvédelmi kérelmét. Az ítéletek még nem jogerősek. A másnap, 2014.május 29-én tárgyalt újabb két per közül az egyikben a bíró halasztást rendelt el, a másikban pedig jövő héten hoz határozatot.

A Greenpeace elfogadhatatlannak tartja a 2014. május 28-án hozott ítéleteket, amelyek alapvető ellentmondásban vannak ugyanezen bíróságon, de másik bíró által hozott 2014. április 25-i döntésekkel. Akkor az elsőfokú bírósági ítélet azt mondta ki, hogy jelenleg egyedül a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) és a régi bérlő (Kishantos) között van jogviszony; hogy a 2013. november 4-én kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv teljesen szabálytalan volt; illetve hogy nincs helye az „új nyertesek” önkényeskedésének.

További információ:
Rodics Katalin
regionális kampányfelelős

+36 20 479 1916

Dr. Nyírán Gergely, a Kishantosi Közhasznú Kft. ügyvédjének véleménye a Kishantossal kapcsolatos birtokvédelmi perekről
Elvárható-e egy magyar bíróságtól, hogy következetes legyen a gyakorlata?

A Kishantossal kapcsolatos persorozatban legutóbb arról számolhattunk be örömmel, hogy Kishantos két pert nyert egymás után. Helyrebillent a „világ kizökkent kereke” – gondolhattuk okkal.

A Székesfehérvári Járásbíróság bírája ugyanis olyan szakszerűséggel és következetes tárgyilagossággal kezelte az eléje került jogvitát, hogy több olyan megjegyzés is hallható volt, amely kilátásba helyezte, hogy na majd a következő alkalommal nem így lesz.

Sajnos erre a következő alkalomra sor is került 2014. május 28-án, amikor ugyanaz a Székesfehérvári Járásbíróság – akit a legutóbbi alkalommal okkal dicsőítettünk – példát mutatott abból, hogy nem szabad korán ítélkezünk.

Kishantos és két „reménybeli haszonbérlő” legújabb két perében megjelent az NFA, és olyan arroganciával és mindent elsöprő hévvel lépett fel, hogy sajnos a bírónő, úgy tűnik, nem tudott szembeszállni az NFA agresszív ügyvédjeivel.

De mi is a szakmai gond ezzel a két ítélettel?

  • Alapvetően annyi, hogy az NFA – aki a perben csupán beavatkozó volt – olyan érvek tömegét, a bírósági gyakorlatot elsöprő zuhatagát öntötte a bírónőre, amelyek itt nem voltak relevánsak, így ő ezek alapján csak fals ítéletet hozhatott;
  • pedig a bírónőnek csak annyit kellett volna mondania, hogy ezek az érvek nem tartoznak ide. Mert Kishantos a „reménybeli haszonbérlőkkel” áll itt perben, és itt nem lehet elbírálni az NFA saját magát védő érveit, mert az egy másik per tárgya lehet csak. Hiszen ezen az alapon bárki bármilyen sérelemmel előhozakodhat egy, harmadik felek között folyó perben.
  • Sajnos erre valamilyen érthetetlen ok folytán nem került sor, így a Székesfehérvári Járásbíróságnak sikerült ez alkalommal két, logikailag megengedhetetlen, önmagát meghazudtoló ítéletet hoznia.
Az NFA viszont nem hazudtolta meg önmagát, pontosan úgy járt el – jogos és törvényes fékek hiányában –, mint az össztársadalmi tulajdonú termőföldekről kiírt pályázatok elbírálása során.

A Székesfehérvári Járásbíróság ez alkalommal engedett az erőszakos, szakszerűtlen, de ellenállhatatlan NFA nyomásának, aki a perben mindössze beavatkozó volt, és messze túllépte a polgári perrendtartás által számára megengedett teret, mert az érvei csak a birtokháborító alperesek segítésének mértékéig terjedhetett volna.

Így a korábban okkal dicsért Székesfehérvári Járásbíróságon most született két olyan ítélet, amelyekre a bírónő nemigen lesz büszke, ha szembesül a – reményeink szerint – korrekt másodfok felülvizsgálatával, de arra most jók, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium és az NFA dicsőíthesse önmagát.

2014. május 29.

Kategóriák