Obnoviteľné zdroje energie

Presadzujeme používanie moderných a čistých zdrojov energie, ktoré spĺňajú princípy trvalej udržateľnosti.
©Shayne Robinson/Greenpeace

Energia

Greenpeace presadzuje takú podobu energetiky, ktorá by viedla k výraznému zníženiu spotreby zdrojov, obmedzila dovozy energií zo zahraničia a súčasne neohrozovala našu planétu klimatickými zmenami a jadrovým odpadom. Riešením je postupné nahradenie fosílnych a jadrových zdrojov obnoviteľnými zdrojmi a výrazné zníženie energetickej náročnosti, aj pri zachovaní životného štandardu.

Slovenská energetika je veľmi vzdialená udržateľnému modelu. Trpí vysokou energetickou náročnosťou, extrémne vysokou závislosťou na dovoze primárnych zdrojov energie a to takmer výlučne z Ruska, ďalej veľmi nízkym podielom obnoviteľných zdrojov energie a vysokým podielom jadrovej energetiky.

Energetika je chrbtovou kosťou celého hospodárstva – palivá a energiu spotrebovávame pri výrobe elektriny, pohone vozidiel, vykurovaní, pri výrobných procesoch v priemysle a pod. Spôsob, akým energiu získavame, sa pritom zásadným spôsobom odráža na stave životného prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov.

Najnovšie

 

Prieskumné vrty na Jahodnej.

Obrázok | 25. septembra, 2006 o 0:00

Prieskumné vrty na Jahodnej.

Greenpeace pripravil v spolupráci s fotografom

Obrázok | 22. septembra, 2006 o 1:43

Greenpeace pripravil v spolupráci s fotografom Václavom Vašků dokumentárny cyklus fotografií ilustrujúcich následky ťažby a spracovania uránu.

Obvodný banský úrad v Košiciach

Obrázok | 22. septembra, 2006 o 0:00

Obvodný banský úrad v Košiciach

Zber podpisov pod petícu "Stop uránu na Jahodnej"

Obrázok | 22. septembra, 2006 o 0:00

Zber podpisov pod petícu "Stop uránu na Jahodnej".

Lokality uran Tournigan - region

Obrázok | 22. septembra, 2006 o 0:00

Lokality uran Tournigan - region

Lokality

Obrázok | 22. septembra, 2006 o 0:00

Lokality, na ktorých Tournigan skúma ložiská uránu na Slovensku.

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - Sanácia škôd spôsobených ťažbou uránu predstavuje záťaž pre štátny rozpočet. Len v Českej republike bude podľa oficiálnych odhadov stáť likvidácia následkov ťažby a spracovania uránu neuveriteľných 65 miliárd korún.

Stráž pod Ralskom, ČR

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Stráž pod Ralskom, ČR

Příbram

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Příbram, ČR - Havária odkaliska môže nastať aj v prípade, že sa odparí horná vrstva vody a kaly vyschnú. Veterná erózia potom šíri jemný rádioaktívny prach do ďalekého okolia.

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - Rádioaktivita je neviditeľná. Z uránovej rudy, háld a odkalísk sa uvoľňuje viacero rádioaktívnych látok, izotopov polónia, rádia, radónu, bismutu, thória a olova. Sú dlhodobým zdrojom alfa a beta žiarenia, ktoré môže spôsobiť...

381 - 390 z 454 výsledkov.