To, z akých zdrojov používame energiu, je kľúčové pre riešenie mnohých problémov životného prostredia. A zásadné pre riešenie klimatickej krízy. Ťažba a spaľovanie fosílnych palív – ako je ropa, uhlie či zemný plyn – je hlavným poháňačom klimatickej zmeny. Chceme svet, ktorý je postavený na šetrnej a efektívnej spotrebe energie, ktorá bude získavaná z obnoviteľných zdrojov energie ohľaduplných k životnému prostrediu. Máme obrovské možnosti, ako môžeme ušetriť energiu. Potrebujeme zatepliť budovy, znižiť energetickú náročnosť, zavádzať efektívnejšie spotrebiče a ukončiť plytvanie energiami a prírodnými zdrojmi vo všeobecnosti. Energetická revolúcia je možná. Obnoviteľné zdroje energie sú jednou z technológii s najrýchlejším vývinom. Ich ohľaduplné využívanie nám pomôže splniť cieľ zníženia emisií poháňajúcich klimatickú zmenu.