Obnoviteľné zdroje energie

Presadzujeme používanie moderných a čistých zdrojov energie, ktoré spĺňajú princípy trvalej udržateľnosti.
©Shayne Robinson/Greenpeace

Energia

Greenpeace presadzuje takú podobu energetiky, ktorá by viedla k výraznému zníženiu spotreby zdrojov, obmedzila dovozy energií zo zahraničia a súčasne neohrozovala našu planétu klimatickými zmenami a jadrovým odpadom. Riešením je postupné nahradenie fosílnych a jadrových zdrojov obnoviteľnými zdrojmi a výrazné zníženie energetickej náročnosti, aj pri zachovaní životného štandardu.

Slovenská energetika je veľmi vzdialená udržateľnému modelu. Trpí vysokou energetickou náročnosťou, extrémne vysokou závislosťou na dovoze primárnych zdrojov energie a to takmer výlučne z Ruska, ďalej veľmi nízkym podielom obnoviteľných zdrojov energie a vysokým podielom jadrovej energetiky.

Energetika je chrbtovou kosťou celého hospodárstva – palivá a energiu spotrebovávame pri výrobe elektriny, pohone vozidiel, vykurovaní, pri výrobných procesoch v priemysle a pod. Spôsob, akým energiu získavame, sa pritom zásadným spôsobom odráža na stave životného prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov.

Najnovšie

 

Stráž pod Ralskom, ČR

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Stráž pod Ralskom, ČR

Dolní Rožínka

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR - Pretože odpad na haldách predstavuje pestrú zmes rôznych prvkov, dochádza tu pôsobením dažďovej vody k rôznym chemickým reakciám, pri ktorých môžu vznikať aj agresívne kyseliny, ďalej urýchľujúce vymývanie nebezpečných látok.

Stráž pod Ralskom, ČR

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Stráž pod Ralskom, ČR

Stráž pod Ralskom

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Stráž pod Ralskom, ČR - V Stráži pod Ralskom sa urán ťažil i podzemným lúhovaním. Počas niekoľkých desaťročí tu boli tisíckami vrtov do podzemia vtlačené 4 milióny ton kyseliny sírovej, 320 tisíc ton kyseliny dusičnej, ale aj ďalšie chemikálie...

Stráž pod Ralskom, ČR

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Stráž pod Ralskom, ČR

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - Uránové odkaliská sú vyhľadávaným miestom pre dovoz ďalších odpadov. V Dolnej Rožínke si napríklad DIAMO privyrába ukladaním jedovatých galvanických odpadov, v Mydlovaroch do nich zas sypú teplárenský popolček a drvené pneumatiky.

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - Na spracovanie jednej tony uránovej rudy z Jahodnej odhaduje firma Tournigan spotrebu 20 kg alkalickej žeraviny, 50 kg sódy, 5 kg peroxidu a 80 kWh elektrickej energie. Celkovo tu chcú Kanaďania vyťažiť a spracovať viac než milión...

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - K niekoľkým haváriám odkalísk došlo už i v Českej republike. Najväčšia takáto nehoda vo svete nastala roku 1979 v Church Rock v USA, kedy do blízkej rieky uniklo tisíc ton kalu a 400 miliónov litrov kontaminovanej vody.

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - Rádioaktívne kaly sú toxickým a rádioaktívnym odpadom. Hrozí ich erózia a vyplavovanie škodlivín do povrchových i spodných vôd.

Mydlovary

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Mydlovary, ČR - Jedna z upravovní uránovej rudy v Českej republike, v juhočeských Mydlovaroch.

391 - 400 z 454 výsledkov.