Obnoviteľné zdroje energie

Presadzujeme používanie moderných a čistých zdrojov energie, ktoré spĺňajú princípy trvalej udržateľnosti.
©Shayne Robinson/Greenpeace

Energia

Greenpeace presadzuje takú podobu energetiky, ktorá by viedla k výraznému zníženiu spotreby zdrojov, obmedzila dovozy energií zo zahraničia a súčasne neohrozovala našu planétu klimatickými zmenami a jadrovým odpadom. Riešením je postupné nahradenie fosílnych a jadrových zdrojov obnoviteľnými zdrojmi a výrazné zníženie energetickej náročnosti, aj pri zachovaní životného štandardu.

Slovenská energetika je veľmi vzdialená udržateľnému modelu. Trpí vysokou energetickou náročnosťou, extrémne vysokou závislosťou na dovoze primárnych zdrojov energie a to takmer výlučne z Ruska, ďalej veľmi nízkym podielom obnoviteľných zdrojov energie a vysokým podielom jadrovej energetiky.

Energetika je chrbtovou kosťou celého hospodárstva – palivá a energiu spotrebovávame pri výrobe elektriny, pohone vozidiel, vykurovaní, pri výrobných procesoch v priemysle a pod. Spôsob, akým energiu získavame, sa pritom zásadným spôsobom odráža na stave životného prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov.

Najnovšie

 

Dolní Rožínka

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR - Letecký pohľad na odkalisko „K2“ v Dolnej Rožínke. Pri odkaliskách hrozí nebezpečenstvo pretrhnutia hrádze, napríklad pri prívalových dažďoch a následné zamorenie vodných tokov v okolí.

Dolní Rožínka

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR - Pri spracovaní vyťaženej uránovej rudy vznikajú aj rádioaktívne a toxické kaly. Ukladajú sa v umelých nádržiach, ktoré sú obklopené sypanými a postupne navyšovanými hrádzami. Dve odkaliská v Dolnej Rožínke obsahujú 10 miliónov...

Dolní Rožínka

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR - Uránová ruda, ktorá väčšinou obsahuje len niekoľko desatín percent uránu, sa obvykle hneď po vyťažení na mieste ďalej spracováva. Po rozomletí na jemný prach sa uránová ruda chemicky rozpúšťa, väčšinou v kyseline sírovej alebo...

Příbram

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Příbram, ČR - Urán je nebezpečný nielen ako rádioaktívna látka, ale má aj toxické účinky. Správa Francúzskeho inštitútu pre radiačnú ochranu a jadrovú bezpečnosť z marca 2006 uvádza, že pokusné krysy, vystavené niekoľkomesačnému pôsobeniu malého...

Dolní Rožínka

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR - Rádioaktívnym odpadom sa postupne stávajú aj stroje a náradie, ktoré sa pri ťažbe uránu používali. Polčas rozpadu prevažujúceho izotopu uránu U-238 je pritom 4,5 miliárd rokov. Zostáva tak trvalým zdrojom rádioaktívnej...

Dolní Rožínka

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR - Pretože radón uvoľňujúci sa z uránovej rudy ohrozuje najmä baníkov v uzavretých priestoroch, býva v hlbinných doloch mohutnými ventilátormi vyháňaný na povrch. To ale zároveň zvyšuje zaťaženie obyvateľov v okolí. Boli dokázané...

Dolní Rožínka, ČR

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR

Dolní Rožínka

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Dolní Rožínka, ČR - Pokiaľ sa uránová ruda nachádza pod zemou, väčšina radónu sa rozpadne skôr, ako stihne preniknúť na povrch. Pri jej vyťažení a rozomletí však uvoľnený radón voľne uniká do ovzdušia a vietor ho roznáša desiatky kilometrov ďaleko.

Příbram

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Příbram, ČR - Haldy uránovej horniny v okolí dolov sú masívnym zdrojom rádioaktívneho plynu radónu. V ČR postupne vznikli štyri desiatky háld hlušiny v celkovom objeme 43 miliónov m3. Radiácia v ich blízkosti niekoľkonásobne prevyšuje prirodzenú...

Příbram

Obrázok | 21. septembra, 2006 o 0:00

Příbram, ČR - V okolí mesta Příbram sa ťažila uránová ruda v rokoch 1948-1991. Uránovými dolmi tu prešli tisíce baníkov i politických väzňov, mnohí si odniesli trvalo poškodené zdravie alebo predčasne zomreli na rakovinu pľúc.

401 - 410 z 454 výsledkov.