Obnoviteľné zdroje energie

Presadzujeme používanie moderných a čistých zdrojov energie, ktoré spĺňajú princípy trvalej udržateľnosti.
©Shayne Robinson/Greenpeace

Energia

Greenpeace presadzuje takú podobu energetiky, ktorá by viedla k výraznému zníženiu spotreby zdrojov, obmedzila dovozy energií zo zahraničia a súčasne neohrozovala našu planétu klimatickými zmenami a jadrovým odpadom. Riešením je postupné nahradenie fosílnych a jadrových zdrojov obnoviteľnými zdrojmi a výrazné zníženie energetickej náročnosti, aj pri zachovaní životného štandardu.

Slovenská energetika je veľmi vzdialená udržateľnému modelu. Trpí vysokou energetickou náročnosťou, extrémne vysokou závislosťou na dovoze primárnych zdrojov energie a to takmer výlučne z Ruska, ďalej veľmi nízkym podielom obnoviteľných zdrojov energie a vysokým podielom jadrovej energetiky.

Energetika je chrbtovou kosťou celého hospodárstva – palivá a energiu spotrebovávame pri výrobe elektriny, pohone vozidiel, vykurovaní, pri výrobných procesoch v priemysle a pod. Spôsob, akým energiu získavame, sa pritom zásadným spôsobom odráža na stave životného prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov.

Najnovšie

 

Loď v plavebnej komore VD Gabčíkovo.

Obrázok | 19. septembra, 2006 o 1:00

Loď v plavebnej komore VD Gabčíkovo.

Tepelné elektrárne Nováky

Obrázok | 19. septembra, 2006 o 1:00

Tepelné elektrárne Nováky - inštalovaný výkon 518 MWe.

Tepelné elektrárne Nováky

Obrázok | 19. septembra, 2006 o 1:00

Tepelné elektrárne Nováky - inštalovaný výkon 518 MWe.

Obrázok kuazuje

Obrázok | 18. augusta, 2006 o 0:00

Obrázok kuazuje, ako iba 2 percentá z energie (uhlie, plyn, urán či ropa) použitej v elektrárni sa premení na svetlo. Zvyšných 98 percent sa stráca ako teplo. Napríklad halogénova žiarovka premení vstupnú energiu z 95 percent na teplo a iba z...

Fotografia Juraja Rizmana ocenená v rámci

Obrázok | 3. augusta, 2006 o 1:00

Fotografia Juraja Rizmana ocenená v rámci medzinárodnej fotografickej súťaže Priateľov Zeme. Záber získal 3. miesto v kategórii Resistance - odpor proti aktivitám, ktoré vedú ku klimatickým zmenám.

Petícia "Stop uránu na Jahodnej"

Publikácia | 2. augusta, 2006 o 0:00

Jahodná

Obrázok | 31. júla, 2006 o 1:00

Jahodná, Východné Slovensko: aktivisti Greenpeace a viacerých ďalších mimovládnych organizácií pred vrtnou súpravou, ktorou sa vykonáva prieskum ložiska uránu. Koordinátor energetickej kampane Greenpeace Jan Beránek vysvetľuje možné následky...

Jahodná

Obrázok | 31. júla, 2006 o 1:00

Jahodná, Východné Slovensko: aktivisti Greenpeace a viacerých ďalších mimovládnych organizácií pred vrtnou súpravou, ktorou sa vykonáva prieskum ložiska uránu. Prípadná ťažba by sa odohrávala v cennej rekreačnej lokalite iba niekoľko kilometrov...

Jahodná

Obrázok | 31. júla, 2006 o 1:00

Jahodná, Východné Slovensko - vrtná súprava, ktorá vykonáva prieskum ložiska uránu.

Organizácia Greenpeace odovzdala Obvodnému

Obrázok | 31. júla, 2006 o 1:00

Organizácia Greenpeace odovzdala Obvodnému banskému úradu v Košiciach petíciu s 3474 podpismi proti plánovanej ťažbe uránu na Jahodnej. Podpisy zozbierali v regióne aktivisti Greenpece počas šesť dní trvajúceho ekotábora. Podpisom pod petíciou...

411 - 420 z 454 výsledkov.