Obnoviteľné zdroje energie

Presadzujeme používanie moderných a čistých zdrojov energie, ktoré spĺňajú princípy trvalej udržateľnosti.
©Shayne Robinson/Greenpeace

Energia

Greenpeace presadzuje takú podobu energetiky, ktorá by viedla k výraznému zníženiu spotreby zdrojov, obmedzila dovozy energií zo zahraničia a súčasne neohrozovala našu planétu klimatickými zmenami a jadrovým odpadom. Riešením je postupné nahradenie fosílnych a jadrových zdrojov obnoviteľnými zdrojmi a výrazné zníženie energetickej náročnosti, aj pri zachovaní životného štandardu.

Slovenská energetika je veľmi vzdialená udržateľnému modelu. Trpí vysokou energetickou náročnosťou, extrémne vysokou závislosťou na dovoze primárnych zdrojov energie a to takmer výlučne z Ruska, ďalej veľmi nízkym podielom obnoviteľných zdrojov energie a vysokým podielom jadrovej energetiky.

Energetika je chrbtovou kosťou celého hospodárstva – palivá a energiu spotrebovávame pri výrobe elektriny, pohone vozidiel, vykurovaní, pri výrobných procesoch v priemysle a pod. Spôsob, akým energiu získavame, sa pritom zásadným spôsobom odráža na stave životného prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov.

Najnovšie

 

Jahodná

Obrázok | 28. júla, 2006 o 1:00

Jahodná, Východné Slovensko: transparent proti plánovanej ťažbe uránu na jednom z košických produktovodov. Prípadná ťažba by sa odohrávala v cennej rekreačnej lokalite iba niekoľko kilometrov od centra Košíc.

Globálne klimatické zmeny zapríčinené najmä

Obrázok | 26. júla, 2006 o 1:00

Globálne klimatické zmeny zapríčinené najmä činnosťou človeka môžu mať katastrofálne dôsledky pre život na našej planéte.

Jahodná

Obrázok | 25. júla, 2006 o 1:00

Jahodná, Východné Slovensko: transparent proti plánovanej ťažbe uránu na jednom z košických nadjazdov. Prípadná ťažba by sa odohrávala v cennej rekreačnej lokalite iba niekoľko kilometrov od centra Košíc.

Jahodná

Obrázok | 24. júla, 2006 o 1:00

Jahodná, Východné Slovensko: aktivisti Greenpeace na hodinu zablokovali vrtnú súpravu, ktoru sa vykonáva prieskum ložiska uránu. Prípadná ťažba by sa odohrávala v cennej rekreačnej lokalite iba niekoľko kilometrov od Košíc.

Jahodná

Obrázok | 24. júla, 2006 o 1:00

Jahodná, Východné Slovensko: aktivisti Greenpeace na hodinu zablokovali vrtnú súpravu, ktoru sa vykonáva prieskum ložiska uránu. Prípadná ťažba by sa odohrávala v cennej rekreačnej lokalite iba niekoľko kilometrov od Košíc.

Jahodná

Obrázok | 24. júla, 2006 o 1:00

Jahodná, Východné Slovensko: aktivisti Greenpeace na hodinu zablokovali vrtnú súpravu, ktoru sa vykonáva prieskum ložiska uránu. Prípadná ťažba by sa odohrávala v cennej rekreačnej lokalite iba niekoľko kilometrov od Košíc.

Jahodná

Obrázok | 24. júla, 2006 o 1:00

Jahodná, Východné Slovensko: aktivisti Greenpeace na hodinu zablokovali vrtnú súpravu, ktoru sa vykonáva prieskum ložiska uránu. Prípadná ťažba by sa odohrávala v cennej rekreačnej lokalite iba niekoľko kilometrov od Košíc.

Jahodná

Obrázok | 24. júla, 2006 o 1:00

Jahodná, Východné Slovensko: aktivisti Greenpeace na hodinu zablokovali vrtnú súpravu, ktoru sa vykonáva prieskum ložiska uránu. Prípadná ťažba by sa odohrávala v cennej rekreačnej lokalite iba niekoľko kilometrov od Košíc.

Plagát "Zachráňme Jahodnú"

Publikácia | 19. júla, 2006 o 0:00

Stiahnite si plagát "Zachráňme Jahodnú" a dajte vedieť svojmu okoliu, čo si myslíte o zámeroch na ťažbu uránu na Slovensku.

plagát "Stop Jahodná"

Publikácia | 19. júla, 2006 o 0:00

Stiahnite si plagát Stop Jahodná a dajte vedieť svojmu okoliu, čo si myslíte o zámeroch na ťažbu uránu na Slovensku.

431 - 440 z 458 výsledkov.